Dokumentation från Tillgänglig utbildning för alla - Pedagogisk tillgänglighet

Barn, elever och vuxenstuderande ska ges förutsättningar att utveckla sina kunskaper så långt som möjligt. Pedagogisk tillgänglighet handlar om att se alternativ för att stärka elevers delaktighet. Här följer föresläsningspresentationer från Tillgänglighetskonferensen i Örebro den 7 maj med tillhörande material och länktips.

Inkludering och måluppfyllelse - att nå framgång med alla elever

Inkluderingsfrågan belyses ur ett historiskt och internationellt perspektiv. Dessutom redovisas resultat från forskningsprojektet i Nossebro skola som på tre år gick från näst sämst, till bäst i Sverige mätt i andel behöriga elever till gymnasiet.

Bengt Persson är professor i specialpedagogik vid högskolan i Borås. En av de senaste studier som han har deltagit i handlar om inkludering och måluppfyllelse – att nå framgång med alla elever.

Bengt Perssons konferenspresentation (Powerpoint-dokument, 1,7 MB)

Anknytning i förskolan – vikten av trygghet för utveckling, lek och lärande

Så viktigt är trygga relationers betydelse för barns och inte minst sköra barns utveckling i förskolan. Föreläsningen tar sin utgångspunkt i anknytningsteorin och innehåller praktiska exempel från förskolans vardag.

Birthe Hagström är fil.dr. i pedagogik. Hon arbetar som utvecklingsledare för ALMA som är ett samverkansarbete mellan Malmö stad och hälso- och sjukvården. Hon är också medförfattare till boken Anknytning i förskolan – vikten av trygghet för lek och lärande.

Birthe Hagströms konferenspresentation (Powerpoint-dokument, 76 kB)

I lärandets tjänst

Det är i lärarens relation till den specifika eleven som möjligheten till förändring ligger. Välkommen till en föreläsning som belyser vikten av lärarnas bemötande och relation till elever.

Ann-Marie Körling är grundskollärare, författare och krönikör. 2006 fick hon Svenska Akademiens svensklärarpris och 2007 fick hon Microsofts innovativa lärarpris.

Anne-Maries Körlings webbplats: Körlings ord 

Anne-Maries Körlings blogg

Digitala lärverktyg och arbetssätt för allas delaktighet

Digitala lärverktyg möjliggör ett tillgängligt skriftspråk samt ökar förutsättningar för praktisk delaktighet och ökad måluppfyllelse. Ta del av exempel på hur IKT kan stödja barn och ungdomars olika sätt att lära.

Gunilla Almgren Bäck är specialpedagog och skolutvecklare inom information, kommunikation och teknologi (IKT). 2011 fick hon Guldäpplets särskilda pris för insatser inom IKT och specialpedagogik.

Gunilla Almgren Bäcks webbplats

Publicerat fredag 3 maj 2013 Granskat onsdag 20 januari 2016