Dokumentation från konferensserie Rektor med vetande hösten 2014

Höstens specialpedagogiska konferensserie Rektor med vetande, hade som underrubrik Elevhälsa - hur får vi arbetet med barns och elevers hälsa att gå hand i hand med kunskapsutvecklingen? Former för att hitta en gemensam god lärmiljö för alla.

Konferensserien arrangeras av Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitetet, Malmö högskola och Specialpedagogiska skolmyndigheten, med en konferens på vardera lärosäte. Två av seriens föreläsningar var desamma på alla tre konferenser. Föreläsningarna om tillgänglighet innehåller dels ett avsnitt som är gemensamt på alla tre orter, dels lokala skillnader, beroende på ort. Därutöver kompletterade respektive lärosäte med lokala föreläsningar.

Programmet för alla tre konferensdagar finns i höger spalt.

Gemensamma föreläsningar

Från elevohälsa till elevhälsa - men hur?

Monika Törnsén, universitetslektor i pedagogik vid Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet.

Abstract om Monika Törnséns föreläsning (PDF-dokument, 11 kB).
PowerPoint från Monika Törnsén (PDF-dokument, 288 kB).
PowerPoint från Monika Törnséns föreläsning i Kristianstad 9 okt (PDF-dokument, 292 kB)

Effektivitet och inkludering - går det att kombinera?

Claes Nilholm, professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik vi Malmö högskola.

Abstract om Claes Nilholms föreläsning (PDF-dokument, 10 kB).
PowerPoint från Claes Nilholm (PDF-dokument, 52 kB).

Växjö 16 september

Tillgänglighet får skolan att funka

Janet Willert och Lisa Andersson, rådgivare från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Abstract om SPSM:s föreläsning (PDF-dokument, 12 kB).
PowerPoint från Janet Willert och Lisa Andersson (PDF-dokument, 1,6 MB).

Kultur för alla - funktionsmöjligheter i det museipedagogiska mötet.

Elisabeth Frithiof, universitetslektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet i Växjö.

PowerPoint från Elisabeth Frithiof (PDF-dokument, 40 kB).

Malmö 19 september

Tillgänglighet får skolan att funka

Janet Willert och Pia Persson, rådgivare från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Abstract om Janet Willerts och Pia Perssons del Tillgänglighet får skolan att funka (PDF-dokument, 12 kB)
Abstract om Pia Perssons del HUR kan vi utveckla en tillgänglig utbildning? (PDF-dokument, 10 kB)
PowerPoint från Janet Willert och Pia Persson (PDF-dokument, 4,1 MB)

Språk, kunskap och hälsa i mötet med en heterogen och flerspråkig skola

Maria Rubin, doktorand vid Malmö högskola.

Abstract om Maria Rubins föreläsning (PDF-dokument, 10 kB).
PowerPoint från Maria Rubin (PDF-dokument, 912 kB).

Inkluderande lärmiljöer i Höörs kommun - vad vi gör nu, vilka våra utmaningar är och vad som inspirerar oss

Christel Jansson, utvecklingsstrateg och Kerstin Dahlberg Johansson, tal- och specialpedagog, Höörs kommun.

Abstract om föreläsningen från Höörs kommun (PDF-dokument, 10 kB).
PowerPoint från Höörs kommun (PDF-dokument, 392 kB).

Kristianstad 9 oktober

Relationell pedagogik och relationell kompetens

Jonas Aspelin, professor i pedagogik vid Högskolan Kristianstad.

Abstract om Jonas Aspelins föreläsning (PDF-dokument, 83 kB)

Tillgänglighet får skolan att funka

Linda Petersson och Pia Persson, rådgivare från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Abstract om Pia Perssons del HUR kan vi utveckla en tillgänglig utbildning? (PDF-dokument, 10 kB)
PowerPoint från Linda Petersson och Pia Persson (PDF-dokument, 1,2 MB)

Stabilitet och öppenhet - värdegrundsarbetets paradox

Sinikka Neuhaus, utbildningschef vid Högskolan Kristianstads och Lunds universitets gemensamma ämneslärarutbildning.

Abstract om Sinikka Neuhaus föreläsning (PDF-dokument, 35 kB)
"Mindmap" från Sinikka Neuhaus (PDF-dokument, 11 kB)

Publicerat tisdag 23 september 2014 Granskat onsdag 20 januari 2016