Presentationer som visades på konferensen

Alla föreläsare på konferensen hade inte presentationer, men de som visades hittar du här.

Inledning

Om mötet mellan elev och lärmiljö (PDF-dokument, 867 kB)
Catrin Tufvesson (Specialpedagogiska skolmyndigheten),
Peter Westerdahl och Karin Kjellberg (DATE-projektet, Handikappförbunden).

Skolplikten - en plikt för vem?

Att främja likabehandling (PDF-dokument, 466 kB)
Magdalena Sievers (Diskrimineringsombudsmannen).

Olika vanliga elever

Kropp, funktionsvariation och normkritik i skolan (PDF-dokument, 105 kB)
Hanna Wildow (Föreningen c.off).

Inkludering som gemenskap (PDF-dokument, 72 kB)
Claes Nilholm (Malmö högskola).

Tillgänglighet får skolan att funka - hur gör vi?

Lärmiljöer för alla (PDF-dokument, 2,2 MB)
Catrin Tufvesson (Specialpedagogiska skolmyndigheten)

Publicerat fredag 16 maj 2014 Granskat onsdag 2 december 2015