Korta filmklipp med ungdomar

Följande korta filmklipp om och med ungdomar med funktionsnedsättning visades under konferensen. De är tagna från de längre filmer som ingår i DATE lärmaterial.

Gabriel

Video

Filmen är 2, 32 min lång

Isaac

Video

Filmen är 1,35 min lång

Lukas

Video

Filmen är 1,19 min lång

Tove

Video

Filmen är 2,29 min lång

Dennis

Video

Filmen är 5,55 min lång

Lovisa

Video

Filmen är 2,28 min lång, ljudupptagning
Publicerat måndag 26 maj 2014 Granskat onsdag 2 december 2015
Symbol för tillgänglighetspaketet