Filmade föreläsningar

Konferensen Tillgänglighet får skolan att funka var uppdelad i tre avdelningar, som var och en avslutades med ett panelsamtal. Alla föreläsningarna och de två första panelsamtalen filmades och ingår i filmerna nedan.

Filmerna finns i två versioner för varje del. Överst en version med ljud och textning och under den en teckenspråkstolkad version.

Del 1 - Om mötet mellan elev och lärmiljö samt Tillgänglighet får skolan att funka - hur gör vi?

Catrin Tuvfesson, nationell samordnare tillgänglighet, SPSM samt Peter Westerdahl och Karin Kjellberg, DATE-projektet, Handikappförbunden, presenterar det gemensamma arbetet kring tillgänglighet i skolan, som resulterat i tillgänglighetspaketet med värderingsverktyg, elevmaterial och distansutbildning.

I denna filmdel ingår även presentationen av tillgänglighetsmodellen som Catrin Tufvesson gjorde under konferensens avslutande avdelning, med rubriken Lärmiljöer för alla.

Video

Video

Del 2 - Skolplikten - en plikt för vem?

Denna film visar föreläsningarna från avdelningen: "Skolplikten - en plikt för vem?" och det tillhörande avslutande panelsamtalet.

Som föreläsare medverkar:
Magdalena Sievers, Diskrimineringsombudsmannen: Att främja likabehandling.
Anna Brodin, utbildningschef vid Göteborgs universitet: Tillgänglig utbildning - en mänsklig rättighet?

Panelsamtalet leds av Maria Montefusco, Nordens välfärdscenter.
Medverkande i samtalet är Magdalena Sievers, Anna Brodin, Anne Lönnermark, Autism- och Aspergerförbundet och Annika Jyrwall-Åkerberg, Handikappförbunden.
Samtalets tema är Rättigheter och likabehandling i skolan för elever med funktionsnedsättningar.

Video

Video

Del 3 - Olika vanliga elever

Denna filmdel visar avdelningen "Olika vanliga elever" med de medverkande föreläsarna och avdelningens avslutande panelsamtal.

Föreläsarna är:
Behrang Miri, grundare av Rörelsen Gatans Röst och Ansikte, RGRA: Hur kan vi komma bort från ett vi-och-dom-tänk.
Hanna Wildow, frilansande genusforskare, Föreningen c.off: Kropp, funktionsvariation och normkritik i skolan.
Claes Nilholm, professor i specialpedagogik, Malmö högskola: Inkludering som gemenskap.

Panelsamtalet leds av Helena Reistad, Pedagogiska magasinet.
I samtalet med temat Hur skolor kan möta elevers mångfald medverkar Behrang Miri, Hanna Wildow och Claes Nilholm.

Video

Video

Publicerat måndag 26 maj 2014 Granskat onsdag 2 december 2015