Program

Tisdag 15 september 2015

09.00–10.00 Registrering och kaffe

10.00–10.30 Invigning av Greger Bååth och Jan Sydhoff

10.30–11.00 Alla barn och elever har rätt till en tillgänglig lärmiljö Lena Hammar

11.00–12.00 Språklig sårbarhet i skolan Barbro Bruce

12.00–13.00 Lunch


13.00–13.50 Valbara seminarier

A1 Visuellt stöd – A och O i undervisningen av elever med språkstörning Eva Carlberg Eriksson

A2 Språkstörning – konsekvenser för lärande och utveckling Anna Liljestrand

A3 Praktisk pragmatik Astrid Frylmark

A4 Att arbeta med estetiska lärprocesser för högre måluppfyllelse Anette Nyd Lind


14.05–14.55 Valbara seminarier

B1 Språkstörning – autism Ulrika Aspeflo

B2 Att möta elever med språkstörning på gymnasietBritt Guldmar

B3 Auditivt arbetsminne – en kritisk faktor för hörförståelse och språkhantering Anders Westermark

B4 Selektiv mutism – Pratlust och talängslan Carina Engström


14.55–15.20 Kaffe


 15.20–16.10 Valbara seminarier

C1 Lässvårigheter och språklig förmåga Maria Levlin

C2 Elever med olika svårigheter – hur kan vi hjälpa dem att lyckas? Gunilla Carlsson Kendall

C3 Den pedagogiska utmaningen – att hitta andra vägar till kunskap när språket inte räcker tillTeresia Jildenhed och Sara Lindbäck

C4 Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
Gunilla Salo


16.20–17.20 Arbetsminne och språk Hanne Uddling

Onsdag 16 september 2015

09.00–10.00 Exekutiva funktioner: Relationen till språk-, läs- och skrivutveckling hos barn Cecilia Wåhlstedt

09.55–10.25 Kaffe


10.25–11.15 Valbara seminarier

D1 Dyskalkyli och språkstörningar – hur hänger de ihop? Markus Björnström

D2 Surfplatta som ett integrerat pedagogiskt redskap för barn med grav språkstörning i språkförskola Lena Mattsson

D3 Hitta Läromedel – ny webbtjänst för tillgängliga läromedel Ulf Lennestål

D4 Hur arbetar vi för att möta de högt ställda kraven i engelska och andra teoretiska ämnen på högstadiet? Annelie Hellenborg, Gunnar Andersson, Moa Hyltefors Nyström


11.30–12.20 Valbara seminarier

E1 Perceptionens betydelse för lärandet Annika Flenninger

E2 Bedömning och betygsättning för elever med funktionsnedsättning Roger Persson Helena Carlsson

E3 Ordförståelse – nyckeln till kunskap Astrid Frylmark

E4 Alternativ och kompletterande kommunikation med stöd av pekplattan Johnny Andersson


 12.20–13.20 Lunch


13.20–14.10 Valbara seminarier

F1 Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning Elisabeth Lindén

F2 Oralmotorik – anatomi och tal Mirjam Hartstein

F3 SO-undervisning på högstadiet för elever med språkstörning Johnny Gustafsson

F4 Något måste ske! Hur kan skolan utforma sitt arbete för ökad delaktighet? Tove Dunkers och Suzanne Pettersson


14.10–14.30 Kaffe

14.30–15.30 Språkstörning i kombination med flerspråkighet
Eva-Kristina Salameh

15.30–16.30 Hjärnan sätter villkoren för pedagogiken
Martin Ingvar

 

Publicerat tisdag 31 mars 2015 Granskat onsdag 30 januari 2019