Behov och möjligheter i förskolan - dokumentation från konferensserien

Vid höstens konferensserie om behov och möjligheter i förskolan träffades förskolechefer och övrig personal i förskolan. För att få bra spridning hölls konferenserna på fem orter, Stockholm, Örebro, Malmö, Umeå och Göteborg.

Dokumentation från Stockholm den 4 november 2014

Engagemang i förskolans aktiviteter för barn i behov av särskilt stöd

Föreläsare Mats Granlund, professor vid Högskolan i Jönköping och verksam i CHILD, en tvärvetenskaplig samverkan mellan forskare med fokus på barns behov, en tvärvetenskaplig samverkan mellan forskare med fokus på barns behov, utveckling och framtid.

Mats Granlund beskriver hur förskolan kan stödja elever i behov av särskilt stöd.

Engagemang i förskolan, Mats Granlund (PDF-dokument, 740 kB)

Video

Specialpedagogik i förskolan - möjlighet till förändring

Föreläsare Nina Mohss, rådgivare på SPSM delar med sig av erfarenheter och kunskap om specialpedagogik i förskolan.

Hon tar upp utmaningar i arbetet med att skapa en så bra förskola som möjligt och hur man möter problemsituationer. Hon beskriver också en tillgänglighetsmodell som kan bli ett praktiskt redskap för att möta alla barns behov av en tillgänglig lärmiljö.

Specialpedagogik i förskolan, Nina Mohss (PDF-dokument, 393 kB)

Video

Så här har vi samverkat

Danderyd

Anna Wennerkvist specialpedagog, berättar om hur förskolorna använder Danderyds skoldatatek.

Tillgänglighet i Danderyds förskolor, Lena Wallin (PDF-dokument, 1,0 MB)

Video

Norrtälje

Susanne Karlsdotter, verksamhetschef för förskolan i Norrtälje kommun berättar om processen kring att skapa en tillgänglig förskola för alla barn. Ett arbete där förskolepersonal, förskolechefer och stödfunktioner i kommunen, kommunala som fristående varit involverade.

Tillgänglighet i Norrtälje kommun, Susanne Karlsdotter (PDF-dokument, 435 kB)

Video

Dokumentation från Örebro den 13 november 2014

Barn i behov av särskilt stöd i förskolan och skolan

Föreläsare Madeleine Sjöman, doktorand och adjunkt i specialpedagogik vid Högskolan för Lärande och kommunikation i Jönköping, forskningsmiljön CHILD.

Barn i behov av särskilt stöd i förskolan och skolan (PDF-dokument, 521 kB)

Så här har vi samverkat

Kil

Samverkan i förstudie Kils kommun (PDF-dokument, 23 kB)

Ljusnarsberg

Samverkan förstudie Så möter vi barns olikheter i Ljusnarsbergs kommun (PDF-dokument, 285 kB)

Dokumentation från Umeå den 18 november 2014

Föreläsare Mats Granlund, professor vid Högskolan i Jönköping och verksam i CHILD, en tvärvetenskaplig samverkan mellan forskare med fokus på barns behov, en tvärvetenskaplig samverkan mellan forskare med fokus på barns behov, utveckling och framtid. Dokumentation och film hittar du under konferensort Stockholm.

Så här har vi samverkat

Överkalix

Hur kan vi bli bättre på att inleda och utveckla samspel och kommunikation utifrån behoven i barngruppen?

Att utveckla samspel i förskolan (PDF-dokument, 66 kB)

Dokumentation från Malmö den 19 november 2014

Även vid konferensen i Malmö fick åhörarna ta del av Mats Granlunds föreläsning. Dokumentation och film finns under konferensort Stockholm.

Så här har vi samverkat

Växjö

Samverkan kring tillgänglig lärmiljö, stödjande insatser och främjande arbetssätt. (PDF-dokument, 1,4 MB)

Dokumentation från Göteborg den 20 november 2014

Möte med det som inte anses lagom

Föreläsare Kristian Lutz, lektor i specialpedagogik vid Malmö Högskola.

Hans forskning tar sin utgångspunkt i sociologiska närmanden i förskolans och skolans verksamhet. Han diskuterar bland annat normalisering, styrning och makt. Han tar också upp definitioner av begreppet barn i behov av särskilt stöd.

Möte med det som inte anses lagom (PDF-dokument, 445 kB)

Video

Så här har vi samverkat

Alingsås

Barbro Yring och Lena Pettersson, specialpedagoger i Alingsås kommun berättar om sitt samarbete med SPSM och hur den särskilda kunskapen blir en del av vardagspedagogiken. De beskriver också hur pågående SIS-projekt ger förskolan i Alingsås en möjlighet till utveckling.

Exempel på samverkan inom förskolan i Alingsås (PDF-dokument, 1,2 MB)

Video

Publicerat onsdag 20 januari 2016