Hörselnedsättning och kognition - digital konferens 18 mars 2021

Den 18 mars arrangerar Specialpedagogiska skolmyndigheten tillsammans med Institutet för handikappvetenskap, IHV en digital konferens där den senaste forskningen inom hörselområdet presenteras.

Konferensen är kostnadsfri och under dagen håller olika forskare korta föredrag om det senaste inom deras respektive forskningsområden. Forskarna deltar sedan i panelsamtal, ett under förmiddagen och ett under eftermiddagen, där du som åhörare på konferensen har möjlighet att ställa frågor.

Målgrupp för konferensen är personer som möter och/eller undervisar barn, elever och vuxenstuderande med hörselnedsättning eller som är döva.  

Konferensen teckenspråktolkas och direkttextas. Vill du delta behöver du registrera dig via Zoom webinars.

Ladda ner programmet och presentationen av föreläsarna som pdf  (PDF-dokument, 343 kB)

Program

09.00–09.15     Inledning
Värd för dagen professor Henrik Danielsson, föreståndare för IHV hälsar välkommen tillsammans med Johan Östman, chef för Analys- och utvecklingsenheten och Åsa Vikström Nilsson, chef för Verksamhetsområde Specialpedagogiskt stöd på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

09.25–09.45     Rina Blomberg, doktorand i handikappvetenskap vid Linköpingsuniversitet: Varierande koncentration och störande ljud: vad händer i hjärnan?

09.55–10.15     Stephen Widén, docent i psykologi och lektor i Hörselvetenskap vid Örebro universitet: Att lyssna på stark musik, spelar vanor och attityder någon roll?

10.15–10.35     Bensträckare

10.35–10.55     Agneta Anderzén Carlsson, legitimerad sjuksköterska och docent i medicinsk vetenskap vid Örebro universitet: Hälsa och familjeklimat i familjer där en förälder har dövblindhet

10.55–11.15     Bensträckare

11.15–12.00     Panelsamtal mellan förmiddagens forskare. Samtalet leds av moderator Hanna Lindell. 

12.00–13.00     Lunch

13.00–13.20     Josefine Andin, doktor i handikappvetenskap vid Linköpings universitet: Matematik i den teckenspråkiga hjärnan

13.30–13.50     Michaela Socher, doktor i handikappvetenskap vid Linköpings universitet: Språklig förmåga och analogisk resonemangsförmåga hos barn med cochleaimplantat

14.00–14.20     Bensträckare

14.20–14.50     Elisabeth Ingo, doktor i handikappvetenskap vid Linköpingsuniversitet: Verbal grammatisk uttrycksförmåga hos barn med cochleaimplantat

14.50–15.10     Bensträckare

15.10–15.55     Panelsamtal mellan förmiddagens forskare. Samtalet leds av moderator Hanna Lindell. 

15.55-16.15     Avslutning

 

Publicerat tisdag 16 februari 2021