Konferenser

Specialpedagogiska skolmyndigheten anordnar egna konferenser och samverkar även med andra aktörer. En konferens är vanligtvis en större, till antalet deltagare sett, fysisk sammankomst. En heldag eller flera heldagar med föreläsningar, seminarier, workshops, paneldiskussioner med mera.

Under länken Konferensdokumentation hittar du material från tidigare konferenser.

Aktuellt utbud av konferenser

Är det tomt här under? Då har vi tyvärr inte några inplanerade aktiviteter inom området för tillfället.
Publicerat torsdag 19 mars 2020