Digitala mötesplatser

SPSM erbjuder deltagande i mötesplatser i en digital utbildningsmiljö. Som deltagare kan du kommunicera, utbyta erfarenheter samt ge och få information utifrån det tema eller inriktning som mötesplatsen har.
Nedan finns aktuella digitala mötesplatser.

Publicerat måndag 21 mars 2016 Granskat fredag 17 juni 2016