Representanter från Skolforskningsinstitutet, Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten

Almedalen 2019

Under Almedalsveckan 2019 arrangerade vi flera olika seminarier tillsammans med de andra skolmyndigheterna Skolverket, Skolinspektionen och Skolforskningsinstitutet på vår gemensamma träffpunkt Skolgården på Hamnplan. Vi deltog också vid ett antal andra arrangemang och i paneler.

Seminarier på Skolgården

Specialpedagogiska skolmyndigheten arrangerade i år tre seminarier tillsammans med Skolverket, Skolinspektionen och Skolforskningsinstitutet. På programmet hade vi även två egna programpunkter med intressanta panelsamtal. Se hela vårt program. (PDF-dokument, 36 bytes)

Alla seminarium på Skolgården där Specialpedagogiska skolmyndigheten medverkade direktsändes via vår Facebooksida. Alla filmer hittar du här nedan.

Hur skapar vi en likvärdig skola för alla?

Datum och tid: Måndagen den 1 juli 2019 klockan 10.00-11.00
Plats: Skolgården, Hamnplan plats 231

Skolan ska vara likvärdig enligt skollagen. Där är vi inte idag. Hur skapar vi en likvärdig skola av hög kvalitet med en skolmiljö som är tillgänglig, stödjande och där studiero och trygghet råder för alla? Vilken sorts ledarskap krävs för att skapa förutsättningar för en utbildning av god kvalitet?

Medverkande:

 • Fredrik Malmberg, generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • Peter Fredriksson, generaldirektör, Skolverket
 • Helén Ängmo, generaldirektör, Skolinspektionen
 • Camilo von Greiff, direktör, Skolforskningsinstitutet
 • Mattias Ragert, moderator och presschef, Skolverket

Hur ser elevernas framtid ut?

Datum och tid: Tisdagen den 2 juli 2019 klockan 09.00-09.45
Plats: Skolgården, Hamnplan plats 231

Hur kan skolan ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar? Hur mycket kan elever själva påverka sin skolgång och göra sina röster hörda? Hur gör vi skolan till en trygg plats för alla elever och hur får vi stopp på den växande psykiska ohälsan i skolan? I detta samtal tar elevrådsorganisationen Sveriges elevråd – SVEA pulsen på de fyra myndighetscheferna för Sveriges skolmyndigheter.

Medverkande:

 • Fredrik Malmberg, generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • Peter Fredriksson, generaldirektör, Skolverket
 • Helén Ängmo, generaldirektör, Skolinspektionen
 • Camilo von Greiff, direktör, Skolforskningsinstitutet
 • Jennie Gustafsson, förbundsordförande, Sveriges elevråd – SVEA

När lärarna blir en bristvara i skolan

Datum och tid: Tisdagen den 2 juli 2019 klockan 13.00-14.00
Plats: Skolgården, Hamnplan plats 231

År 2025 kommer det att saknas 65 000 lärare. Lärarbristen påverkar hela samhället och redan nu ser vi effekterna. Hårdast slår den mot skolor i utsatta områden. Hur kan likvärdigheten och kvaliteten i undervisningen säkras i en situation med för få behöriga lärare?

Medverkande:

Fredrik Malmberg, generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten
Peter Fredriksson, generaldirektör, Skolverket
Helén Ängmo, generaldirektör, Skolinspektionen
Camilo von Greiff, direktör, Skolforskningsinstitutet
Maud Larsen, moderator och kommunikationschef, Skolinspektionen.

Tillgänglig lärmiljö fokus på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – så lätt är det!

Datum och tid: Måndagen den 1 juli 2019 klockan 14.00-14.45
Plats: Skolgården, Hamnplan plats 231

Tänk dig en skola. En skola med höga ljud och starkt ljus som gör dig trött. En skola där begrepp och meningar inte är begripliga. En skola som inte är anpassad för dig. Tänk dig att du ska vara där flera timmar varje dag. För några elever är det så skoldagen är. Hur får vi skolan att funka för dem?

Powerpoint-presentation från seminariet (PDF-dokument, 2 kB)

Video

Medverkande:

 • Johanna Hennberg, som lever med adhd, ambassadör, Hjärnkoll
 • Maria Caryll, sektionschef avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, Sveriges kommuner och landsting
 • Ulla Hamilton, VD, Friskolornas riksförbund
 • Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande, Lärarförbundet
 • Agneta Söder, ombudsman, Autism- och Aspergerförbundet
 • Eva Rännar, rådgivare, Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • Helene Fägerblad, rådgivare, Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • Åsa Vikström, chef verksamhetsområde specialpedagogiskt stöd, Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • Fredrik Malmberg, moderator/generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Trygghet och arbetsro i skolan – en rättighet för alla elever

Datum och tid: Tisdagen den 2 juli 2019 klockan 11.30-12.15
Plats: Skolgården, Hamnplan plats 231

Alla elever med funktionsnedsättning känner inte sig trygga i skolan. Oro och trygghet påverkar deras arbetsro och många känner sig stressade av skolarbetet. Vad tycker egentligen elever med funktionsnedsättning om sin skolsituation och vad behöver förändras?

Powerpoint-presentation från seminariet (PDF-dokument, 971 bytes)

Video

Medverkande:

 • Anton Lindvall, med en bakgrund av lång skolfrånvaro, ambassadör, Hjärnkoll
 • Cajsa Helin Hollstrand, förste vice ordförande, Unga reumatiker
 • Caroline Dyrefors Grufman, barn- och elevombud, BEO
 • Gunilla Svantorp, ordförande, Utbildningsutskottet (S)
 • Kristina Axén Ohlin, andre vice ordförande, Utbildningsutskottet (M)
 • Jenny Nilsson, barnombud, Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • Tove Söderqvist Dunkers, samordnare barnpanel, Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • Fredrik Malmberg, moderator och generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Andra programpunkter där vi medverkade

Hur kan skolmiljön möta elevernas förutsättningar och behov?

Arrangör: Myndigheten för delaktighet
Datum och tid: Måndagen den 1 juni 2019 klockan 09:00 - 10:45
Plats: Delaktighetsforum, Sävesalen, Gotlands museum

Utbildning Agenda 2030 - inkludering av barn med funktionsnedsättning i skolan

Arrangör: Lika Unika Akademi
Datum och tid: Måndagen den 1 juli 2019 klockan 14:00 - 14:45
Plats: Gotlands museum, Sävesalen

Hur skapas en inkluderande arbetsplats?

Arrangör: Myndigheten för delaktighet
Datum och tid: Tisdagen den 2 juli 2019 klockan 09:00 - 10:45
Plats: Delaktighetsforum, Sävesalen, Gotlands museum

Hur kan rektorers professionella trygghet stärkas?

Arrangör: Rektorsprogrammet
Datum och tid: Tisdagen den 2 juli 2019 klockan 13:30 - 14:30
Plats: Uppsala universitet, B-huset, B51

Rensa skolan från hjärnmyter

Arrangör: Västsvenska Arenan, Högskolan i Borås
Datum och tid: Onsdagen den 3 juli 2019 klockan 11:45 - 12:30
Plats: Västsvenska Arenan vid Kruttornet, Strandvägen, H551

Köfri BUP – hur går vi från politiskt löfte till gemensam kraftsamling?

Arrangör: Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
Datum och tid: Onsdagen den 3 juli 2019 klockan 14:30 - 15:45
Plats: Psykisk Hälsa-huset, Kinbergs plats 8

Hur kan vi undvika att placerade barns utbildning ska vara ett lotteri?

Arrangör: Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Barnombudsmannen
Datum och tid: Torsdagen den 4 juli 2019 klockan 12:15 - 12:35
Plats: Barnrättstorget, S:t Hansgatan 21

Så kan alla barn inkluderas i barnrättsarbetet

Arrangör: Myndigheten för delaktighet
Datum och tid: Torsdagen den 4 juli 2019 klockan 13:50 - 14:30
Plats: Barnrättstorget, S:t Hansgatan 21 

Publicerat fredag 9 oktober 2020