Bilden föreställer Almedalen

Almedalen 2018

Under Almedalsveckan 2018 var Specialpedagogiska skolmyndigheten på plats och lyfte frågor som berör våra målgrupper barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning.

Två egna seminarier på Barnrättstorget

Specialpedagogiska skolmyndigheten anordnade 2018 två egna seminarier på Barnrättstorget. Båda livesändes med teckenspråkstolk på myndighetens Facebooksida. Längre ner på sidan finns filmerna att titta på.

Rätten till ett (tecken)språk för goda skolresultat

Datum och tid: Måndagen den 2 juli 2018 klockan 16.10-16.50
Plats: Barnrättstorget, Gotlands Konstmuseum, S:t Hansgatan 21

Språklagen säger att alla har rätt till sitt språk. Trots detta får inte alla barn som är döva eller har en hörselnedsättning möjlighet att lära sig sitt språk, svenskt teckenspråk. Gäller då inte språklagen även dessa barn? Självklart gör den det och därför lyfter vi frågan som inte bara handlar om kommunikation utan också om delaktighet, tillgänglighet och individers möjlighet att få lära utifrån sina förutsättningar och nå goda skolresultat.

Medverkande:

 • Fredrik Malmberg, generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • Helene Öberg, statssekreterare, Utbildningsdepartementet
 • Tobias Palmkvist, intressepolitisk strateg, Sveriges Dövas Riksförbund
 • Laith Fathulla, förbundsordförande, Sveriges Dövas Ungdomsförbund
 • Mattias Lundekvam, förbundsordförande, Hörselskadades Riksförbund
 • Camilla Lindahl, forskare och projektledare lärarutbildning med profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning, Stockholms universitet
 • Madeleine Wikström, ansvarig för utveckling av fjärrundervisningen, Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • Ola Hendar, ansvarig för uppföljning av specialskolornas kvalitetsarbete, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer: http://program.almedalsveckan.info/52804

Läs om fjärrundervisning i teckenspråk på spsm.se

Likvärdig utbildning – varför brister det?

Datum och tid: Tisdagen den 3 juli 2018 klockan 12.40-13.20
Plats: Barnrättstorget, Gotlands Konstmuseum, S:t Hansgatan 21

Barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning får inte en likvärdig utbildning. Det visar vår kartläggning av hur skolsituationen ser ut för de barn, unga och vuxna som ofta har behov av anpassningar och stöd. Hur väl utbildningen fungerar avgörs istället av om man har engagerade föräldrar eller en enskild skolas engagemang. Hur kommer vi till rätta med den bristande likvärdigheten?

Medverkande:

 • Fredrik Malmberg, generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • Helene Öberg, statssekreterare, Utbildningsdepartementet
 • Johanna Hennberg, ambassadör som lever med NPF, Hjärnkoll
 • Jakob Amnér, förbundsordförande, Sveriges elevråd - SVEA
 • Erik Bengtzboe, riksdagsledamot, Utbildningsutskottet
 • Åsa Ernestam, utredare vid avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, SKL
 • Åsa Vikström, chef Norra regionen, Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • Johan Östman, chef Forskning och utveckling, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer: http://program.almedalsveckan.info/52835

 

Andra seminarier och paneler där vi medverkade

Representanter från Specialpedagogiska skolmyndigheten medverkade även i andra aktörers seminarier, paneler och samtal. Under varje arrangemang finns en länk som går till Almedalens officiella programsida. Där finns mer information om eventuella direktsändningar eller andra sätt att följa arrangören.

Placerade barn har lägre skolresultat än andra barn. Vad görs för att råda bot på denna ojämlikhet?

Arrangör: Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Datum och tid:
Måndagen den 2 juli klockan 09.10-09.50

Generaldirektör Fredrik Malmberg deltog i samtal.

Läs mer: http://program.almedalsveckan.info/51553

Tillitsbaserad styrning och ledning – hur kan kommuner, landsting och myndigheter styras och ledas?

Arrangör: Tillitsdelegationen
Datum och tid: Måndagen den 2 juli klockan 11.00-13.00

Generaldirektör Fredrik Malmberg deltog i samtal.

Läs mer: http://program.almedalsveckan.info/52434

Varför funkar folkhögskolan för deltagare med funktionsnedsättning?

Arrangör: Folkbildningsrådet
Datum och tid: Måndagen den 2 juli klockan 14.00-15.00

Generaldirektör Fredrik Malmberg deltog i samtal.

Läs mer: http://program.almedalsveckan.info/52033

Hur ska den nyutbildade läraren kunna möta alla elevers behov i dagens skola?

Arrangör: Funktionsrätt Sverige
Datum och tid: Måndagen den 2 juli klockan 15.00-15.45

Chef i Norra regionen, Åsa Vikström deltog i samtal.

Läs mer: http://program.almedalsveckan.info/53246

Hur får vi skolan att fungera för elever med autism?

Arrangör: Autism- och Aspergerförbundet
Datum och tid: Tisdagen den 3 juli klockan 08.30-09.45

Generaldirektör Fredrik Malmberg deltog i samtal.

Läs mer: http://program.almedalsveckan.info/52400

Tillgängliga lärmiljöer för likvärdig utbildning

Arrangör: Myndigheten för delaktighet
Datum och tid: Tisdagen den 3 juli klockan 09.10-09.50

Chef i Norra regionen, Åsa Vikström deltog i samtal.

Läs mer: http://program.almedalsveckan.info/54535

Behöver Sverige fortfarande en sär-skild skola?

Arrangör: Riksförbundet FUB
Datum och tid: Tisdagen den 3 juli klockan 14.30-15.15

Chef i Norra regionen, Åsa Vikström deltog i samtal.

Läs mer: http://program.almedalsveckan.info/53246

Psykisk ohälsa, elevhälsan och en skola för alla

Arrangör: Jiang Millington, riksdagskandidat Miljöpartiet, Agneta Björck, leg sjuksköterska, Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté
Datum och tid: Torsdagen den 5 juli klockan 10.00-10.50

Generaldirektör Fredrik Malmberg deltog i samtal.

Läs mer: http://program.almedalsveckan.info/50995

En skola för alla? Om förutsättningar för lärande för elever i behov av särskilt stöd

Arrangör: Friskolornas riksförbund
Datum och tid: Torsdagen den 5 juli klockan 13.15-14.00

Generaldirektör Fredrik Malmberg deltog i samtal.

Läs mer: http://program.almedalsveckan.info/51571

Publicerat fredag 9 oktober 2020