Studiebesök Hällsboskolan Umeå

Hällsboskolan i Umeå är en specialskola för elever som har en grav språkstörning. Du som arbetar som förskollärare, lärare, speciallärare, specialpedagog eller logoped är välkommen till oss på studiebesök i vår verksamhet.

 • 21
  onsdag
  mars 2018
  17:00 - 19:00 Hällsboskolan, Aktrisgränd 34, Umeå

Beskrivning

Innehåll:
Om Specialpedagogiska skolmyndigheten
Hällsboskolan
Antagningsprocess
Vad är språklig sårbarhet

Information utifrån inkomna frågeställningar, till exempel:

 • Pedagogik
 • Anpassningar
 • Bedömning och betyg
 • Tidiga insatser

Inbjudan för utskrift

Upplysningar om innehåll

Ingen föranmälan behövs.
Skicka gärna in dina frågor i förväg till teresia.lonnakko@spsm.se
Telefon: 010-473 57 65

Publicerat måndag 13 november 2017