Forskningskonferens: Elevhälsoarbete under utveckling

De senaste diskussionerna och rönen inom elevhälsoarbete.

  • Typ av aktivitet: Konferens
  • Målgrupp: Rektor

Beskrivning

I år ges konferensen därför i samarbete mellan Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet och Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. Myndigheten bedriver en webbaserad kurs som skolledare kan gå tillsammans med sina team. Fyra forskare har under ett år skuggat kursen och resultaten publiceras under våren i Elevhälsoarbete under utveckling – en antologi, med Cecilia Löfberg som redaktör. Cecilia fungerar som moderator för dagen och forskarna medverkar utifrån innehållet i sina respektive kapitel. Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet ansvarar för arrangemanget.Publicerat fredag 9 mars 2018 Granskat fredag 20 april 2018