Berit Engberg

Enhetschef , Verksamhetsområde Specialpedagogiskt stöd berit.engberg@spsm.se Skicka meddelande på Skype +46104735173 Besöksadress: Drottningg 25 Örebro Postadress: Box 6074, 70006 Örebro