avpublicerad_Åke Larsson

Utvecklingssamordnare , Specialpedagogiska utvecklingsenheten , Verksamhetsområde Specialpedagogiskt stöd ake.larsson@spsm.se Skicka meddelande på Skype +46 10 473 53 84 Besöksadress: Kruthusgatan 17 Göteborg Postadress: Kruthusgatan 17, 41104 Göteborg