Utveckling av elevhälsoarbete - ur ett huvudmannaperspektiv

Så kan huvudman skapa förutsättningar för förskolor och skolor att utveckla ett mer förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete med stöd av SPSM.

 • 08
  tisdag
  oktober 2024
  08.30 - 10.30
 • Typ av aktivitet: Webbinarium
 • Målgrupp: Skolhuvudman
 • Aktivitets-ID: 382045
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

I detta webbinarium får du ta del av hur några huvudmän planerat och genomfört en samordnad kompetensutveckling med stöd av SPSM. De har involverat flera verksamheter och på olika sätt skapat förutsättningar för att stötta rektorer, elevhälsoteam, lärare och övrig personal i utvecklingsarbetet. Vilka erfarenheter och lärdomar har de gjort?

Du kommer även att få information om SPSM:s stöd för utveckling av elevhälsoarbete. Stödet syftar till att utveckla en tvärprofessionell samverkan och ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i det systematiska kvalitetsarbetet. Stödet vänder sig till samtliga skolformer fastän elevhälsa inte är lagstadgat inom förskola och kommunal vuxenutbildning.

Webbinariet kommer att spelas in.

Du kommer ha möjlighet att ställa frågor i funktionen Frågor och svar.

Medverkande

Anna Maria Åkerberg, annamaria.akerberg@spsm.se, 010-473 57 30
Victoria Bülow, victoria.bulow@spsm.se, 0761-094111
Emma Herou, emma.herou@spsm.se, 010-4735784
Erica Sjöberg, erica.sjoberg@spsm.se, 010-473 53 72
Camilla Hallström, camilla.hallstrom@spsm.se, 073-819 59 08
Sarah Neuman, sarah.neuman@spsm.se, 010-473 51 21

Målgruppsbeskrivning

Skolchef, förvaltningschef, gymnasiechef, grundskolechef, chef för elevhälsan, verksamhetsutvecklare eller andra funktioner som strategiskt vill utveckla förskolors och skolors elevhälsoarbete att bli mer förebyggande och hälsofrämjande. Anmäl gärna flera deltagare från ert huvudmannasammanhang.

Mål

Målet är att du som deltagare har fått inspiration till hur förskolors och skolors elevhälsoarbete kan utvecklas och stöttas ur ett huvudmannaperspektiv.

Funktionsnedsättningar

Övergripande

Upplysningar om innehåll

Erica Sjöberg, erica.sjoberg@spsm.se, 010-473 53 72
Sarah Neuman, sarah.neuman@spsm.se, 010-473 51 21

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Alla skolformer

Teman

Elevhälsa

Övrigt

Länk till webbinariet skickas efter sista anmälningsdag.
Digital foajé kommer att öppnas upp tio minuter innan start där ni har möjlighet att säkerställa uppkoppling, ljud och bildPublicerat torsdag 11 juli 2024