TeachMeet: Kommentarmaterialet i anpassad grundskola ämnen

Ett webbinarium för dig och arbetslaget som arbetar i anpassad grundskola med ämnen. Här får du möjlighet att öka dina kunskaper kring Lgra22 och kommentarmaterialet genom föreläsningar och kollegialt erfarenhetsutbyte.

 • 27
  onsdag
  september 2023
  14.00 - 16.15
 • Typ av aktivitet: Webbinarium
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 356600
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Webbinariet där du och ditt arbetslag blir styrkta och får inspiration i ert arbete med kommentarmaterialet genom kollegialt lärande. Du och ditt arbetslag delar med sig och tar del av andras yrkespraktiker samt tar del av aktuell forskning.

I webbinariet kommer du och ditt arbetslag få möta:

 - Lgra22

 - Kursplaner för anpassad grundskola ämnen

 - Kommentarmaterial

 - Tillgänglig lärmiljö och delaktighet

I Webbinariet möter du Lgra22, kursplaner och kommentarmaterial för ämnen i föreläsningar och gruppdiskussioner. Du kommer att få möjlighet att ställa frågor och ha kollegiala diskussioner och höra andra lärares tankar om ämnet.

Programmet för dagen:

14.00 Välkomna. Information om Specialpedagogiska skolmyndigheten

Föreläsning: Lgra22, kursplaner och kommentarmaterial i anpassad grundskola ämnen

14.45 Rast

15.00 Gruppdiskussion om kursplaner och kommentarmaterial

16.00 Dialogsamtal utifrån gruppdiskussionerna

16.15 Slut för idag

Som deltagare får du tillgång till en kurshemsida där vi publicerar material, information och länkar.

Medverkande

Therese Lindahl, therese.lindahl@spsm.se, 010-473 54 26
Annika Dahlman, annika.dahlman@spsm.se, 010-473 58 11
Anna Olsson, anna.olsson@spsm.se, 010-473 50 11
Kerstin Isaksson, kerstin.isaksson@spsm.se, 010-473 50 19
Emma Herou, emma.herou@spsm.se, 010-4735784
Tiina Roth, tiina.roth@spsm.se, 010-473 52 24
Sofia Trapp, sofia.trapp@spsm.se, 010-473 58 15
Anna Eriksson, anna.eriksson1@spsm.se, 010-473 58 99

Målgruppsbeskrivning

Speciallärare, specialpedagog, lärare i anpassad grundskola

Mål

Efter avslutat Webbinarium har du som deltagare grundläggande kunskaper om:

- Lgra22

- Kursplanerna för anpassad grundskola ämnen

- Kommentarmaterialet

- Tillgänglig lärmiljö och delaktighet

Funktionsnedsättningar

Intellektuell funktionsnedsättning

Upplysningar om innehåll

Therese Lindahl, therese.lindahl@spsm.se, 010-473 54 26

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Anpassad grundskola

Teman

Bedömning och betyg, Delaktighet, Lärmiljö, Tillgänglighet

Övrigt

Uppkoppling till webbinariet sker på enskild dator.Publicerat fredag 22 september 2023