TeachMeet: Bedömning för och med elever med svår och mycket svår IF i anpassade skolformer, fördjupning

TeachMeet om bedömning för och med elever med svår eller mycket svår IF (intellektuell funktionsnedsättning), om hur det kan det se ut och utformas i de anpassade skolformerna. Ett tillfälle att fördjupa dina kunskaper i ämnet.

 • 21
  torsdag
  november 2024
  14.00 - 16.15
 • Typ av aktivitet: Webbinarium
 • Målgrupp: Rektor, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 382199
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Välkommen till ett fördjupande TeachMeet om bedömning för och med elever med svår och mycket svår IF (intellektuell funktionsnedsättning) i de anpassade skolformerna, om hur bedömning kan det se ut och utformas.

Vi inleder med en föreläsning som tar steget vidare inom ämnet bedömning. Vi möter Eldorado Resurscenter från Göteborg som jobbar med aktivitet, kunskap och kultur för personer med svår till mycket svår IF, deras anhöriga och personal. Rådgivare från SPSM ger även en fördjupad föreläsning om filmanalys och om läromedel för målgruppen. Eftermiddagen avslutas med samtal i mindre grupper och kollegialt lärande kring bedömningssituationer.

Program

14.00 Välkommen

14.10 Föreläsning av Eldorado Resurscenter i Göteborg och rådgivare från SPSM

Frågor till föreläsarna

15.00 Paus och byte till grupprum

15.10 Gruppdiskussion om bedömning

16.00 Samtal utifrån gruppdiskussionerna

16.15 Avslutning

Inför detta TeachMeet önskar vi att du tar del av det inspelade webbinariet Bedömning svår eller mycket svår IF i anpassade skolformer, från Mötesplats anpassade skolformer 2024 (länk till inspelningen publiceras här i september).

Som anmäld deltagare får du tillgång till vår kursplattform där du kan hämta material, information, filmer och länkar.

Medverkande

Catrin Andersson, catrin.andersson@spsm.se, 072-214 62 74
Jenny Pokosta, jenny.pokosta@spsm.se, 010-4736150
Therese Lindahl, therese.lindahl@spsm.se, 010-473 54 26
Sofia Trapp, sofia.trapp@spsm.se, 010-473 58 15

Målgruppsbeskrivning

TeachMeet vänder sig till rektor, speciallärare, specialpedagog, lärare och assistent som har elever med svår eller mycket svår IF och som är verksamma inom anpassade skolformer.

Mål

Detta TeachMeet ger deltagaren fördjupade kunskaper om bedömning och läromedel i anpassade skolformer för elever med svår eller mycket svår IF, samt möjligheter till erfarenhetsutbyte och diskussion.

Funktionsnedsättningar

Intellektuell funktionsnedsättning

Upplysningar om innehåll

Sofia Trapp, sofia.trapp@spsm.se, 010-473 58 15
Therese Lindahl, therese.lindahl@spsm.se, 010-473 54 26

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Anpassad grundskola, Anpassad gymnasieskola, Sameskola, Specialskola, Komvux som anpassad utbildning

Teman

Bedömning och betyg, Delaktighet, Lärmiljö, Läromedel, Lärverktyg, Samspel och kommunikation, Tillgänglighet

Övrigt

 • Kontrollera så att du anger rätt mejladress vid anmälan, du kommer att få en länk till webbinariet via mejl. Anmälan görs enskilt även om du tänker delta tillsammans med kollegor.
 • Behöver du skriv- eller teckenspråkstolk anger du detta i din anmälan, och då behöver vi din anmälan två veckor före sändning.
 • Vi använder videokonferenssystemet Zoom Webinar. Under webbinariet får du bäst ljud om du använder headset eller andra hörlurar. Använd gärna Google Chrome som webbläsare.
 • Har du frågor om din anmälan, ditt konto i SPSM:s kursplattform eller behöver hjälp att logga in där, kontaktar du fortbildning.spsm.se/support/
 • Behöver du hjälp med din utrustning eller får tekniska problem kontaktar du din egen it-support.


Publicerat fredag 5 juli 2024