Systematisera skolans elevhälsoarbete (Stödmaterial elevhälsa)

Så kan elevhälsans insatser kopplas till det systematiska kvalitetsarbete samt hur reflektionsunderlaget Hjärtat vara ett stöd.

 • 23
  tisdag
  april 2024
  14.30 - 16.00
 • Typ av aktivitet: Webbinarium
 • Målgrupp: Skolhuvudman, Rektor, Förskollärare, Lärare, Lärare i fritidshem , Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 365029
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Vad innebär det i praktiken att elevhälsans insatser är en del av det systematiska kvalitetsarbetet?

Hur kan verksamheten förflytta sig till ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt?

Hur kan ett tvärprofessionellt samarbete utvecklas?

I detta webbinarium får du en inramning samt en introduktion av reflektionsunderlaget Hjärtat som är en del av Stödmaterial elevhälsa.
Du får även lyssna på hur några verksamheter kopplar elevhälsans insatser till verksamhetens systematiska kvalitetsarbete.

Tid kommer att finnas för frågor och gemensam reflektion.

Medverkande

Anna Maria Åkerberg, annamaria.akerberg@spsm.se, 010-473 57 30
Sarah Neuman, sarah.neuman@spsm.se, 010-473 51 21
Erica Sjöberg, erica.sjoberg@spsm.se, 010-473 53 72
Camilla Hallström, camilla.hallstrom@spsm.se, 073-819 59 08

Målgruppsbeskrivning

Du som är intresserad verksamhetens systematiska kvalitetsarbete och hur det kan utvecklas.

Mål

Målet är att du som deltagare har fått inspiration hur elevhälsans insatser systematiskt kan kopplas till kvalitetsarbetet.

Funktionsnedsättningar

Övergripande

Upplysningar om innehåll

Anna Maria Åkerberg, annamaria.akerberg@spsm.se, 010-473 57 30
Camilla Hallström, camilla.hallstrom@spsm.se, 073-819 59 08

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Alla skolformer

Teman

Elevhälsa

Övrigt

Länk till webbinariet skickas efter sista anmälningsdag. Digital foajé kommer att öppnas upp tio minuter innan start där ni har möjlighet att säkerställa uppkoppling, ljud och bild.Publicerat onsdag 28 februari 2024