Samtalets betydelse i elevhälsoarbetet

Utveckla elevhälsoarbete med stöd av SPSM.

 • 28
  torsdag
  november 2024
  08.00 - 09.15
 • Typ av aktivitet: Webbinarium
 • Målgrupp: Rektor, Förskollärare, Lärare, Lärare i fritidshem , Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 382048
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

I den här webbinarieserien, bestående av fyra fristående webbinarier, erbjuds information och fördjupning till olika moment i materialet Att höja skolans elevhälsokompetens.

I detta webbinarium får du en kort introduktion av reflektionsunderlaget Spelet som ger stöd i att utforska fler perspektiv i förskolans eller skolans samtalskultur. Du får också ta del av hur andra verksamheter konkret har arbetat med samtalskulturen. Webbinariet är kopplat till SPSM:s material Att höja skolans elevhälsokompetens och moment 4 Samtalskultur.

Vi rekommenderar att ni inom elevhälsan eller som hel verksamhet tar del av webbinariet tillsammans som utgångspunkt för gemensam diskussion eller workshop.

Det finns också möjlighet att ställa frågor och dela erfarenheter.

SPSM:s stöd för utveckling av elevhälsoarbete syftar till att utveckla en tvärprofessionell samverkan och ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i det systematiska kvalitetsarbetet. Stödet vänder sig till samtliga skolformer fastän elevhälsa inte är lagstadgat inom förskola och kommunal vuxenutbildning.

Länk till de övriga tre webbinarierna i webbinarieserien: 

2024-09-25  Riktlinjer och styrdokument för elevhälsoarbete

2025-03-11  Att synliggöra det gemensamma elevhälsoarbetet

2025-04-29  Elevhälsoarbete i det systematiska elevhälsoarbetet

Medverkande

Victoria Bülow, victoria.bulow@spsm.se, 0761-094111
Emma Herou, emma.herou@spsm.se, 010-4735784
Anna Maria Åkerberg, annamaria.akerberg@spsm.se, 010-473 57 30
Camilla Hallström, camilla.hallstrom@spsm.se, 073-819 59 08
Erica Sjöberg, erica.sjoberg@spsm.se, 010-473 53 72
Sarah Neuman, sarah.neuman@spsm.se, 010-473 51 21

Målgruppsbeskrivning

För dig som arbetar med barn- och elevhälsofrågor och för er som arbetar med materialet "Att höja skolans elevhälsokompetens".

Mål

Målet är att du som deltagare fått inspiration om samtalets betydelse i elevhälsoarbete samt information om hur reflektionsunderlaget Spelet kan vara ett stöd.

Funktionsnedsättningar

Övergripande

Upplysningar om innehåll

Sarah Neuman, sarah.neuman@spsm.se, 010-473 51 21
Erica Sjöberg, erica.sjoberg@spsm.se, 010-473 53 72

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Alla skolformer

Teman

Elevhälsa

Övrigt

Länk till webbinariet skickas efter sista anmälningsdag.

Digital foajé kommer att öppnas upp tio minuter innan start där ni har möjlighet att säkerställa uppkoppling, ljud och bild.Publicerat lördag 13 juli 2024