Samläsning - att i gymnasieskola och komvux undervisa integrerade elever från anpassad gymnasieskola och komvux som anpassad utbildning

Samläsning, vad innebär det för elevernas kunskapsutveckling samt för elevernas möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Ett TeachMeet med föreläsning, erfarenhetsutbyte och kollegialt lärande i smågrupper.

 • 06
  onsdag
  december 2023
  14.00 - 16.00
 • Typ av aktivitet: Webbinarium
 • Målgrupp: Skolhuvudman, Rektor, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 358721
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Detta TeachMeet handlar om samläsning, det vill säga vad det innebär när elever i anpassad gymnasieskola och komvux som anpassad utbildning har integrerad utbildning.

Webbinariet genomförs i Zoom och innehåller:

 • Föreläsning
 • Erfarenhetsutbyte
 • Kollegialt lärande i smågrupper

Medverkande

Therese Lindahl, therese.lindahl@spsm.se, 010-473 54 26
Eva-Lisa Andersson, eva-lisa.andersson@spsm.se, 010-473 54 50

Målgruppsbeskrivning

Verksamheter som är intresserade av eller planerar att starta samläsning.

Mål

Efter avslutat TeachMeet har du som deltagare fått:

 • Nya erfarenheter om samläsning
 • Ökad förståelse om samläsning
 • Delat erfarenheter med kollegor

Funktionsnedsättningar

Intellektuell funktionsnedsättning

Upplysningar om innehåll

Eva-Lisa Andersson, eva-lisa.andersson@spsm.se, 010-473 54 50
Therese Lindahl, therese.lindahl@spsm.se, 010-473 54 26

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Gymnasieskola, Anpassad gymnasieskola, Kommunal vuxenutbildning, Komvux som anpassad utbildning

Teman

Delaktighet, Lärmiljö, Samspel och kommunikation, Tillgänglighet, Vuxnas lärandePublicerat fredag 1 december 2023