Riktlinjer och styrdokument för elevhälsoarbete

Utveckla elevhälsoarbete med stöd av SPSM.

 • 25
  onsdag
  september 2024
  08.00 - 09.15
 • Typ av aktivitet: Webbinarium
 • Målgrupp: Skolhuvudman, Rektor, Förskollärare, Lärare, Lärare i fritidshem , Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 379787
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

I den här webbinarieserien, bestående av fyra fristående webbinarier, erbjuds information och fördjupning till olika moment i materialet Att höja skolans elevhälsokompetens.

I detta webbinarium får du ta del av författningar och riktlinjer som ligger till grund för förskolans och skolans elevhälsoarbete. Webbinariet är kopplat till SPSM:s material Att höja skolans elevhälsokompetens och moment 2 Styrdokument. Vi rekommenderar att ni inom elevhälsan eller som hel verksamhet tar del av webbinariet tillsammans som utgångspunkt för gemensam diskussion.

Det finns också möjlighet att ställa frågor och dela erfarenheter.

SPSM:s stöd för utveckling av elevhälsoarbete syftar till att utveckla en tvärprofessionell samverkan och ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i det systematiska kvalitetsarbetet. Stödet vänder sig till samtliga skolformer fastän elevhälsa inte är lagstadgat inom förskola och kommunal vuxenutbildning.

Länk till de övriga tre webbinarierna i webbinarieserien: 

2024-11-28  Samtalets betydelse i elevhälsoarbetet 

2025-03-11  Att synliggöra det gemensamma elevhälsoarbetet

2025-04-29  Elevhälsoarbete i det systematiska elevhälsoarbetet

Medverkande

Erica Sjöberg, erica.sjoberg@spsm.se, 010-473 53 72
Emma Herou, emma.herou@spsm.se, 010-4735784
Camilla Hallström, camilla.hallstrom@spsm.se, 073-819 59 08
Victoria Bülow, victoria.bulow@spsm.se, 0761-094111
Sarah Neuman, sarah.neuman@spsm.se, 010-473 51 21
Anna Maria Åkerberg, annamaria.akerberg@spsm.se, 010-473 57 30

Målgruppsbeskrivning

För dig som arbetar med barn- och elevhälsofrågor och för er som arbetar med materialet "Att höja skolans elevhälsokompetens".

Mål

Målet är att du som deltagare har fått information om författningar och riktlinjer som ligger till grund för att gemensamt utveckla elevhälsoarbete.

Funktionsnedsättningar

Övergripande

Upplysningar om innehåll

Erica Sjöberg, erica.sjoberg@spsm.se, 010-473 53 72
Sarah Neuman, sarah.neuman@spsm.se, 010-473 51 21

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Alla skolformer

Teman

Elevhälsa

Övrigt

Länk till webbinariet skickas efter sista anmälningsdag.

Digital foajé kommer att öppnas upp tio minuter innan start där ni har möjlighet att säkerställa uppkoppling, ljud och bild.Publicerat lördag 13 juli 2024