Mötesplats - Norrsyn

Mötesplats Norrsyn är en webbplats för dig som är synkontaktperson i något av de fem nordligaste länen.

  • Typ av aktivitet: Digital mötesplats
  • Målgrupp: Lärare, Barn- och elevhälsopersonal
  • Aktivitets-ID: 28637
  • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Mötesplats Norrsyn är en webbplats för dig som är synkontaktperson i något av de fem nordligaste länen. Där finns information och länkar kring synnedsättning/blindhet.

Det är också en webbplats för just ditt län med dokument och information från just dina synkontaktträffar.

 

Medverkande

Angelina Sandberg, angelina.sandberg@spsm.se, 010-473 53 83
Ingela Söderberg, ingela.soderberg@spsm.se, 010-473 56 09
Catharina Månsson, catharina.mansson@spsm.se, 010-473 5572
Christina Näs, christina.nas@spsm.se, 010-4735547

Målgruppsbeskrivning

Synkontaktpersoner verksamma i Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.

Synpedagoger verksamma på norra Sveriges Syncentraler och Synrehabiliteringar.

Synrådgivare inom SPSM i norra Sverige.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Angelina Sandberg, angelina.sandberg@spsm.se, 010-473 53 83

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Anpassad grundskola, Gymnasieskola, Anpassad gymnasieskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, SIS behandlingshem, Specialskola, Komvux som anpassad utbildning, Utbildning i svenska för invandrare, Yrkesvux, Annan pedagogisk verksamhet

Teman

PerceptionPublicerat onsdag 2 augusti 2023