Elev och vuxenstuderande med synnedsättning (ej blindhet)

För dig som vill lära dig mer om hur du kan anpassa lärmiljön utifrån synnedsättning (ej blindhet).

 • 14
  torsdag
  mars 2024
  13.00 - 16.30
 • 18
  torsdag
  april 2024
  13.00 - 16.30
 • Typ av aktivitet: Webbinarium
 • Målgrupp: Skolhuvudman, Rektor, Förskollärare, Lärare, Lärare i fritidshem , Specialpedagog Speciallärare, Modersmålslärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 364753
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Vi belyser omgivningens betydelse för delaktighet, aktivitet och lärande. Innehållet har nära anknytning till deltagarnas pedagogiska arbete. Genomförandet sker digitalt via Zoom under två halvdagar med en mellanliggande arbetsuppgift.

Medverkande

Andreas Schönbeck, andreas.schonbeck@spsm.se, 010-473 53 92
Vera Rolf, vera.rolf@spsm.se, 010-473 57 79
Rut Lindmark, rut.lindmark@spsm.se, 010-473 50 43
Suzanne Ekeroth, suzanne.ekeroth@spsm.se, 010-473 53 16

Målgruppsbeskrivning

Verksamma inom skolväsendet, ej förskola.

Mål

Du som deltagare har kunskap och förståelse för att kunna skapa en god lärmiljö för elever och vuxna  med synnedsättning, (ej blindhet). Du har förståelse för omgivningsfaktorers betydelse och strategier för att möta målgruppen.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Rut Lindmark, rut.lindmark@spsm.se, 010-473 50 43
Vera Rolf, vera.rolf@spsm.se, 010-473 57 79

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskola, Fritidshem, Grundskola, Anpassad grundskola, Gymnasieskola, Anpassad gymnasieskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, Specialskola

Teman

Delaktighet, Digitalt lärande, Lärmiljö, Lärverktyg, Tillgänglighet

Övrigt

Du som deltagare behöver ha tillgång till en egen enhet med bra uppkoppling. Headset är en fördel. Testa gärna ljud och bild i god tid innan mötet börjar.  Publicerat söndag 25 februari 2024