Barn, elever och vuxenstuderande med cerebral synnedsättning (CVI)

Så kan du tillgängliggöra undervisningen för barn, elever och vuxna med cerebral synnedsättning, CVI.

 • 25
  torsdag
  april 2024
  08.30 - 12.30
 • 15
  onsdag
  maj 2024
  13.00 - 16.30
 • Typ av aktivitet: Webbinarium
 • Målgrupp: Skolhuvudman, Rektor, Förskollärare, Lärare, Lärare i fritidshem , Specialpedagog Speciallärare, Modersmålslärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 373615
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Webbinarieserien består av två tillfällen med en arbetsuppgift emellan. Den innehåller föreläsningar som varvas med gruppdiskussioner

Innehåll:

 • Synsinne, synfunktioner och visuell perception
 • Diagnos Cerebral synnedsättning, CVI, och dess konsekvenser för lärande och samspel
 • CVI i kombination med annan funktionsnedsättning
 • Pedagogiska strategier och lärverktyg  
 • Erfarenhetsutbyte i grupper utifrån arbetsuppgift
 • Digitalt lärande
 • Föreläsning ur eget perspektiv

Medverkande

Vera Rolf, vera.rolf@spsm.se, 010-473 57 79
Fredrik Tomasson, fredrik.tomasson@spsm.se, 010-473 54 24
Catharina Månsson, catharina.mansson@spsm.se, 010-473 5572

Målgruppsbeskrivning

Du som behöver grundläggande kunskaper kring cerebral synnedsättning, CVI. Du som undervisar i förskola, skola, fritidshem eller vuxenutbildning, gärna tillsammans med verksamhetens specialpedagog eller speciallärare.

Mål

Efter avslutad webbinarieserie har du som deltagare fått grundläggande kunskaper om pedagogiska konsekvenser av cerebral synnedsättning (CVI) samt grundläggande pedagogiska strategier och kunskap om lärverktyg som kan  tillgängliggöra din undervisning och din verksamhets lärmiljö.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Fredrik Tomasson, fredrik.tomasson@spsm.se, 010-473 54 24

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Alla skolformer

Teman

Delaktighet, Digitalt lärande, Lärandestrategier, Lärmiljö, Läromedel, Lärverktyg, Perception, Tillgänglighet, Verktyg för kartläggning

Övrigt

Att tänka på inför starten av webbinariet:

Webbinariet dag 1 startar kl. 08.30, men vi vill uppmana dig att logga in tidigare för att prova att ljud och bild fungerar som det ska. Vi kommer att finnas på plats från kl. 08.15 med en digital foajé så att man i lugn och ro kan koppla upp sig och se till att det fungerar med ljud och bild. Vi finns då också tillgängliga om du har några frågor inför webbinariet. 
Webbinariet dag 2 har en digital foajé från kl. 12.45.

För att ni som deltagare ska få ut så mycket som möjligt av webbinariet ser vi gärna att ni sitter vid en egen dator eller platta och inte i samma rum som andra deltagare. Du bör använda nån typ av headset för bästa ljud.Publicerat söndag 14 april 2024