Avstämning under "Att höja skolans elevhälsokompetens"

Så kan du leda utveckling av elevhälsoarbete med stöd av SPSM.

 • 29
  onsdag
  januari 2025
  08.00 - 09.15
 • Typ av aktivitet: Webbinarium
 • Målgrupp: Skolhuvudman, Rektor
 • Aktivitets-ID: 382051
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

I den här webbinarieserien, bestående av tre fristående webbinarier, erbjuds information och aktivt erfarenhetsutbyte. Vi vänder oss till dig som leder utveckling av elevhälsoarbete och som planerar använda SPSM:s material Att höja skolans elevhälsokompetens under läsåret 2024/2025.

I det här webbinariet samtalar vi om framgångsfaktorer och utmaningar i er process att utveckla verksamhetens elevhälsoarbete.
Det finns även möjlighet att ställa frågor.

SPSM:s stöd för utveckling av elevhälsoarbete syftar till att utveckla en tvärprofessionell samverkan och ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i det systematiska kvalitetsarbetet. Stödet vänder sig till samtliga skolformer fastän elevhälsa inte är lagstadgat inom förskola och kommunal vuxenutbildning.

Vi rekommenderar att du anmäler dig till samtliga tre webbinarier i serien:

2024-08-27 Uppstart

2025-01-29 Avstämning - detta webbinarium

2025-05-27 Uppföljning

Medverkande

Victoria Bülow, victoria.bulow@spsm.se, 0761-094111
Anna Maria Åkerberg, annamaria.akerberg@spsm.se, 010-473 57 30
Emma Herou, emma.herou@spsm.se, 010-4735784
Camilla Hallström, camilla.hallstrom@spsm.se, 073-819 59 08
Sarah Neuman, sarah.neuman@spsm.se, 010-473 51 21
Erica Sjöberg, erica.sjoberg@spsm.se, 010-473 53 72

Målgruppsbeskrivning

Rektor samt andra som leder utveckling av elevhälsoarbete på förskole- eller skolenhetsnivå och som använder SPSM:s material Att höja skolans elevhälsokompetens läsåret 2024/2025.

Mål

Målet med detta webbinarie är att du fått reflektera och delat erfarenheter kring framgångsfaktorer och utmaningar inför det fortsatta utvecklingsarbetet.

Målet med webbinarieserien är att du ska få stöd att hålla i utvecklingsarbetet över läsåret 2024/2025

Funktionsnedsättningar

Övergripande

Upplysningar om innehåll

Sarah Neuman, sarah.neuman@spsm.se, 010-473 51 21
Erica Sjöberg, erica.sjoberg@spsm.se, 010-473 53 72

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Alla skolformer

Teman

Elevhälsa

Övrigt

Länk till webbinariet skickas efter sista anmälningsdag.

Digital foajé kommer att öppnas upp tio minuter innan start där ni har möjlighet att säkerställa uppkoppling, ljud och bild.Publicerat lördag 13 juli 2024