Att undervisa elev med blindhet i musik

För lärare eller lärare tillsammans med resursperson som ska arbeta med elev med blindhet i grundskolan och gymnasieskolan i musikämnena.

 • 30
  måndag
  september 2024
  -
  15
  fredag
  november 2024
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Lärare
 • Aktivitets-ID: 382232
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Välkommen till en kurs där du får fördjupade kunskaper om undervisningssituationen för elev med blindhet i ämnet musik!

Kursen fokuserar bland annat på instrument- och ensemblespel, digitala verktyg för musikskapande, noter i punktskrift samt samspel och kommunikation.

Kursen omfattar:

 • självstudier, 4 timmar
 • en heldags workshop i Stockholm, onsdag den 16 oktober kl. 9.00-16.00.
  Alternativt en heldags digital workshop, torsdag den 24 oktober kl. 9.00-16.00
 • digital träff tisdag den 5 november kl. 14.00-16.00

Självstudierna är en grund som du behöver ha genomfört inför workshopen.
På workshopen arbetar vi med metodik för instrument- och ensemblespel, samspel och kommunikation samt digitala verktyg och punktskriftsnoter.
Kursen beräknas ta 13 timmar att genomföra.

Medverkande

Anders Fridell, anders.fridell@spsm.se, 010-473 52 60
Sara Backström Lindeberg, sara.backstrom-lindeberg@spsm.se, 010-4735132
Carina Bigelius, carina.bigelius@spsm.se, 010-473 56 78

Målgruppsbeskrivning

Lärare och resursperson i grund- och gymnasieskolan som undervisar punktskriftsläsande elev i ämnet musik

Mål

Efter genomgången kurs har du som lärare fått:

 • ämnesspecifik kunskap och metodik med betoning på kompenserande sinnen i musikämnena
 • övergripande kunskap om blindhet och dess konsekvenser i undervisningssituationen
 • förståelse för omgivningsfaktorers betydelser för aktivitet, delaktighet, lärande och bedömning.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Sara Backström Lindeberg, sara.backstrom-lindeberg@spsm.se, 010-4735132

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Grundskola, Gymnasieskola, Sameskola

Teman

Bedömning och betyg, Delaktighet, Digitalt lärande, Lärandestrategier, Lärmiljö, Läromedel, Lärverktyg, Praktiskt-estetiskt, Samspel och kommunikation, TillgänglighetPublicerat onsdag 5 juni 2024