Att undervisa elev med blindhet i förskoleklass–årskurs 3, teoretiska ämnen

Kursen ger kunskap om specialpedagogik och ämnesmetodik för undervisning av elev med blindhet i grundskolans årskurs F–3.

 • 16
  måndag
  september 2024
  -
  11
  fredag
  oktober 2024
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Förskollärare, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 379235
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Välkommen till en kurs där du via digitala föreläsningar får fördjupade kunskaper om undervisningssituationen för elever med blindhet.

Kursen omfattar:

 • en digital träff, tisdag den 17 september kl. 14.00-15.00, där vi går igenom kursens upplägg.
 • en kursdag i Stockholm, onsdag den 2 oktober kl. 9.00-16.30. Adress: Lindhagensgatan 126.
 • självstudier som beräknas ta 12 timmar att genomföra.
 • en kursdag utifrån era förutsättningar på er skola.

Kurspassen omfattar: 

 • ämnesspecifik kunskap och metodik med fokus på läs- och skrivutveckling med punktskrift
 • matematik med punktskrift och att räkna med abakus
 • studieteknik, lärverktyg och anpassade läromedel
 • verbalisering och öppen syntolkning
 • delaktighet, lek och fysisk aktivitet   

 Information om kommande steg: Utöver denna kurs ges även en             fördjupningsdel 31 mars-11 april 2025. Anmälan till den kursen sker under   slutet av ht 2024. 

 

Medverkande

Liselott Ljunggren, liselott.ljunggren@spsm.se, 010-473 53 12
Carina Homanen, carina.homanen@spsm.se, 010-473 62 00
Linda Thyr, linda.thyr@spsm.se, 010-473 60 91
Victoria Bergström, victoria.bergstrom@spsm.se, 010-473 52 53
Ulrika Vanhoenacker, ulrika.vanhoenacker@spsm.se, 010-473 50 91
Lena Lindbom, lena.lindbom@spsm.se, 010-473 51 24
Tina Björk, tina.bjork@spsm.se, 010-473 63 66
Johanna Lindblad, johanna.lindblad@spsm.se, 010-473 52 39

Målgruppsbeskrivning

För förskollärare och lärare tillsammans med resursperson, som ska arbeta med eller arbetar med elev i grundskolans årskurs F-3 som har punktskrift som läsmedium.

Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra dig innehållet behöver du ha genomfört studiepaket blindhet inriktning förskoleklass - åk 6, som finns på SPSM:s hemsida.

Syfte

Att öka den specialpedagogiska kompetensen kring elever med blindhet i en inkluderande skolmiljö.

Mål

Efter genomgången kurs ska du som kursdeltagare

 • ha övergripande kunskap om specialpedagogik för elever med blindhet.
 • ha tillägnat dig ämnesspecifik kunskap och metodik som bygger på andra sinnen än synen.
 • ha fördjupad kunskap kring roller och ansvarsfördelning samt planering av den lärarledda undervisningen för en elev med punktskrift som läsmedium   

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Ulrika Vanhoenacker, ulrika.vanhoenacker@spsm.se, 010-473 50 91
Linda Thyr, linda.thyr@spsm.se, 010-473 60 91

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskoleklass, Grundskola

Teman

Delaktighet, Lärandestrategier, Lärmiljö, Läromedel, Lärverktyg, TillgänglighetPublicerat torsdag 11 juli 2024