Att undervisa elev med blindhet i årskurs 7-9 och gymnasiet, teoretiska ämnen

Denna kurs ger grunderna kring att möta elever med blindhet samt en ämnesinriktad fördjupning. Efter genomgången kurs har deltagarna fått kunskap om blindhet och dess konsekvenser i olika skol- och undervisningssituationer.

 • 21
  måndag
  oktober 2024
  -
  19
  torsdag
  december 2024
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Rektor, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 381568
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Välkommen till en kurs där du via digitala självstudier får fördjupade kunskaper i teoretiska ämnen om undervisningssituationen för elever med blindhet. Självstudierna beräknas ta cirka 7 timmar att genomföra, och liveträffen omfattar 1,5 timmar.

Kursen riktar sig till dig som, i årskurs 7–9 eller på gymnasiet:

 • Undervisar i ett teoretiskt ämne
 • Är resursperson
 • Är skolledare eller arbetar inom elevhälsan

Efter genomgången kurs har du kunskap om blindhet och dess konsekvenser i olika skol- och undervisningssituationer:

 • Lärverktyg, studieteknik och tillgängliga dokument
 • Pedagogiska konsekvenser, metodik och anpassningar av undervisningen i teoretiska ämnen
 • Betyg och bedömning
 • Nationella prov – anpassningar och genomförande

I kursen erbjuds även en frivillig liveträff som genomförs på Zoom onsdagen den 27 november kl 14.00-15.30

 

Medverkande

Anders Sennerö, anders.sennero@spsm.se, 010-473 51 36
Carina Söderberg, carina.soderberg@spsm.se, 010-473 53 78
Andreas Schönbeck, andreas.schonbeck@spsm.se, 010-473 53 92
Ann-Charlotte Larsson, ann-charlotte.larsson@spsm.se, 070-203 85 66
Sara Backström Lindeberg, sara.backstrom-lindeberg@spsm.se, 010-4735132
Gabriella Westerberg, gabriella.westerberg@spsm.se, 010-473 52 26

Målgruppsbeskrivning

Lärare och lärare tillsammans med resursperson som arbetar i teoretiska ämnen med elev, i grundskolans årskurs 7–9 eller i gymnasieskolan, som har punktskrift som läsmedium.

Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra dig innehållet behöver du ha genomfört Studiepaket blindhet inriktning åk 7-gy, som finns på SPSM:s hemsida

Syfte

Öka den specialpedagogiska kompetensen kring elever med blindhet med fokus på en inkluderande skolmiljö.

Mål

Deltagaren har fått fördjupad kunskap om hur undervisning och material kan anpassas för att göra lärsituationen inkluderande och tillgänglig.     

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Carina Söderberg, carina.soderberg@spsm.se, 010-473 53 78
Gabriella Westerberg, gabriella.westerberg@spsm.se, 010-473 52 26

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Grundskola, Gymnasieskola

Teman

Bedömning och betyg, Delaktighet, Digitalt lärande, Lärmiljö, Läromedel, Lärverktyg, TillgänglighetPublicerat fredag 12 juli 2024