Att undervisa elev med blindhet i årskurs 4–6 teoretiska ämnen

För lärare och lärare tillsammans med resursperson, som ska arbeta med elev i grundskolans årskurs 4-6 som har punktskrift som läsmedium.

 • 16
  måndag
  september 2024
  -
  11
  fredag
  oktober 2024
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 378289
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Välkommen till en kurs som består av självstudier via vår kurssida, en heldag med praktiskt arbete hos oss i Stockholm och en kursdag på er skola. Kursen ger dig fördjupade kunskaper om undervisningssituationen för elever med blindhet.

Kursen omfattar

 • en obligatorisk digital träff tisdagen den 17 September kl. 15.30–16.30
 • en kursdag i Stockholm torsdagen den 3 oktober kl. 08.30–16.00
 • självstudier som beräknas ta 10 timmar att genomföra
 • en kursdag utifrån era förutsättningar på er skola

Kursen omfattar:

 • läs- och skrivutveckling med punkskrift
 • matematik med punktskrift och att räkna med abakus
 • taktila bilder och bildbeskrivningar
 • studieteknik, lärverktyg och anpassade läromedel
 • verbalisering och öppen syntolkning
 • roller, ansvar, planering och samverkan

Information om ytterligare kurser
Att undervisa elev med blindhet i årskurs 4-6, teoretiska ämnen, fördjupning ges i april 2025.

Medverkande

Charlotte Norman, charlotte.norman@spsm.se, 010-473 62 93
Maria Ellingsson, maria.ellingsson@spsm.se, 010-473 51 40
Anders Fridell, anders.fridell@spsm.se, 010-473 52 60
Annika Risberg, annika.risberg@spsm.se, 010-473 56 87
Carina Bigelius, carina.bigelius@spsm.se, 010-473 56 78

Målgruppsbeskrivning

För lärare och lärare tillsammans med resursperson, som ska arbeta med eller arbetar med elev i grundskolans årskurs 4-6 som har punktskrift som läsmedium.

Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra dig innehållet i den här kursen behöver du ha genomfört Studiepaket Blindhet innan kursstart.

Du hittar Studiepaketet Blindhet på: www.spsm.se

  

 

Syfte

Att öka den specialpedagogiska kompetensen kring elever med blindhet i en inkluderande skolmiljö.

Mål

Efter genomgången kurs ska du som kursdeltagare

 • ha övergripande kunskap om specialpedagogik för elever med blindhet
 • ha tillägnat dig ämnesspecifik kunskap och metodik som bygger på andra sinnen än synen
 • ha fördjupad kunskap kring roller och ansvarsfördelning samt planering av den lärarledda undervisningen för en elev med punktskrift som läsmedium 

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Maria Ellingsson, maria.ellingsson@spsm.se, 010-473 51 40

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Grundskola

Teman

Delaktighet, Digitalt lärande, Lärandestrategier, Lärmiljö, Läromedel, Lärverktyg, TillgänglighetPublicerat måndag 8 juli 2024