Att undervisa barn och elever som är döva eller har en hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning

För dig som arbetar med barn och elever som är döva eller har en hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning.

 • 24
  onsdag
  april 2024
  14.00 - 16.00
 • Typ av aktivitet: Webbinarium
 • Målgrupp: Rektor, Rektor förskola, Förskollärare, Lärare, Lärare i fritidshem , Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 365263
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Innehåll:

 • Rätten till kommunikation
 • Delaktighet
 • Omgivningens betydelse för möjligheten till språk och kommunikation

Föreläsningen genomförs genom filmer och via digital sändning i realtid med hjälp av Zoom Meeting. Deltagare erbjuds att delta aktivt i diskussionsgrupper för erfarenhetsutbyte.

Medverkande

Åsa Folke, asa.folke@spsm.se, 0738395040
Anna Hermansson Ekberg, Anna.Hermansson-Ekberg@spsm.se, 010-473 58 98
Anna Hynning, anna.hynning@spsm.se, xx

Målgruppsbeskrivning

Skolpersonal som arbetar med barn och elever som är döva eller har en hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning.

Förkunskaper

Inga förkunskaper behövs.

Mål

Efter genomgången kurs ska du som kursdeltagare ha:

-  Kunskap för att uppmärksamma barn och elevers behov och förutsättningar.

- Förståelse för omgivningens betydelse för delaktighet och lärande.

- Kännedom om strategier för att utforma en tillgänglig utbildning utifrån ett pedagogiskt, socialt och fysiskt perspektiv.

-Erfarenhetsutbyte.

Funktionsnedsättningar

Döv – hörselnedsättning, Intellektuell funktionsnedsättning, Tal språk och kommunikation

Upplysningar om innehåll

Anna Hynning, anna.hynning@spsm.se, xx
Anna Hermansson Ekberg, Anna.Hermansson-Ekberg@spsm.se, 010-473 58 98

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Alla skolformer

Teman

Alternativ och kompletterande kommunikation, Delaktighet, Lärandestrategier, Lärmiljö, Samspel och kommunikation, Tillgänglighet

Övrigt

Varje deltagare ska sitta vid egen digital enhet och använda headset för att kunna delta aktivt i erfarenhetsutbytet. Webbinariet genomförs via Zoom.Publicerat tisdag 12 mars 2024