Att undervisa barn och elever med svår synnedsättning eller blindhet i kombination med ytterligare funktionsnedsättningar

En kurs som riktar sig till personal som arbetar med barn och elever med svår synnedsättning och med ytterligare funktionsnedsättning i förskola, anpassad grundskola med inriktning träningsskola och anpassad gymnasieskola.

 • 04
  måndag
  november 2024
  -
  22
  fredag
  november 2024
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Förskollärare, Lärare i fritidshem , Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 380866
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen utgår från barnrättsperspektivet och vi kopplar till skollag och läroplan.

Genomgång av ögat synen och synnedsättning/hjärnsynnedsättning (CVI).

Aspekter på hur synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning påverkar elevens utveckling och lärande.

Kursen behandlar förhållningssätt och bemötande ur ett dialogiskt perspektiv.

 • Aktivitet, delaktighet och omgivningsfaktorer
 • Samspel och kommunikation
 • Pedagogiska strategier och lärverktyg
 • Orientering och förflyttning

Kursmaterialet presenteras i form av inspelade föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Studierna beräknas ta sammanlagt ca 16 timmar fördelat på kursperioden. Deltagarna väljer själva när man går in och arbetar med materialet.

Medverkande

Pia Dahl, pia.dahl@spsm.se, 010-473 52 43
My Paaske Toolanen, my.paasketoolanen@spsm.se, 010-473 50 33
Judith Cederhag, judith.cederhag@spsm.se, 010-473 52 25
Mia-Maria Rundgren Kling, mia-maria.rundgren-kling@spsm.se, 010-473 52 67

Målgruppsbeskrivning

Lärare, förskollärare, assistenter, arbetslag, elevhälsoteam som möter elever med synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning.

Mål

Kursdeltagarna har efter genomförd kurs kunskap om

 • svår synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning och dess konsekvenser i det pedagogiska arbetet.
 • omgivningsfaktorers betydelse för aktivitet, delaktighet och lärande.

Funktionsnedsättningar

Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsehinder, Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Pia Dahl, pia.dahl@spsm.se, 010-473 52 43

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Anpassad grundskola, Anpassad gymnasieskola, SpecialskolaPublicerat torsdag 20 juni 2024