Att undervisa barn och elever med cerebral synnedsättning, CVI

Så kan du göra lärmiljön tillgänglig för barn och elever med cerebral synnedsättning, CVI.

 • 16
  måndag
  september 2024
  -
  06
  fredag
  december 2024
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Förskollärare, Lärare, Lärare i fritidshem , Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 379830
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Nätbaserad kurs om hur du kan göra lärmiljön tillgänglig för barn och elever med CVI. 

Kursen består av filmade föreläsningar, texter och digitala gruppdiskussioner. Den ger grundläggande kunskaper om cerebral synnedsättning och dess konsekvenser i olika lärsituationer.

En vecka innan kursens start får deltagarna tillgång till kurssidan där det finns mer information om innehåll och upplägg.

Innehåll:

 • Genomgång av synen, synfunktioner och CVI
 • Utvecklingsaspekter utifrån cerebral synnedsättning
 • Pedagogiska strategier och metodiska tips för att skapa en tillgänglig lärmiljö, med fokus på läsning, matematik och flerfunktionsnedsättning
 • Digitala hjälpmedel
 • Orientering och förflyttning
 • Kartläggning
 • Gruppdiskussioner i kursforum

Den nätbaserade kursen har ett pedagogiskt, psykologiskt och medicinskt perspektiv där de olika delarna kompletterar varandra.

Medverkande

Jenny Nygren, jenny.nygren@spsm.se, 010-473 52 51
Judith Cederhag, judith.cederhag@spsm.se, 010-473 52 25
Kim De Verdier, kim.deverdier@spsm.se, 010-473 51 42
Annika Södergren, annika.sodergren@spsm.se, 010-473 52 82
Elin Maunder, elin.maunder@spsm.se, 010-473 51 29
Annika Hysing, annika.hysing@spsm.se, 0104736236

Målgruppsbeskrivning

Den nätbaserade kursen vänder sig till lärare eller förskollärare i samtliga skolformer som undervisar eller i sin grupp har barn, elever och vuxenstuderande med cerebral synnedsättning, CVI. Du som arbetar som resursperson, till exempel elev- eller lärarassistent, är välkommen att delta tillsammans med ansvarig lärare eller pedagog.

Syfte

Den nätbaserade kursen syftar till att ge kunskap om hur man kan göra lärmiljön tillgänglig för barn och elever med cerebral synnedsättning, CVI.

Mål

Efter avslutad nätkurs har du som deltagare:

 • grundläggande kunskap om pedagogiska konsekvenser vid cerebral synnedsättning, CVI
 • kunskap om pedagogiska strategier för hur du kan göra lärmiljön tillgänglig för din elev med CVI

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Elin Maunder, elin.maunder@spsm.se, 010-473 51 29
Annika Södergren, annika.sodergren@spsm.se, 010-473 52 82
Judith Cederhag, judith.cederhag@spsm.se, 010-473 52 25

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Alla skolformer

Teman

Lärmiljö, TillgänglighetPublicerat tisdag 9 juli 2024