Att undervisa barn med blindhet i förskolan

Kursen ger grundläggande kunskaper om blindhet, dess konsekvenser, möjligheter och strategier i olika situationer på förskolan.

 

 • 07
  måndag
  oktober 2024
  -
  08
  fredag
  november 2024
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Förskollärare
 • Aktivitets-ID: 379567
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Välkommen till en nätbaserad kurs där du får grundläggande kunskaper om blindhet, dess konsekvenser, möjligheter och strategier i olika situationer på förskolan. 

Kursmaterialet presenteras i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen innehåller kollegialt lärande genom att du som deltagare reflekterar, skriver och svarar på inlägg i kursforum. I kursforum kommer du också att möta kursledarna som läser och svarar på inlägg. Kursen innehåller även en del praktiska övningar som du gör enskilt eller tillsammans med kollegor eller i undervisningen på hemmaplan.

Kursen är omarbetad utifrån en fysisk kurs som omfattade fyra hela dagar (ca 30 timmar). I nätbaserad form beräknas samma tidsåtgång men en rekommendation är att dela upp arbetet i kortare pass. Det är viktigt att i samråd med rektor avsätta tid, ca 30 timmar, för genomförande. Fördela gärna dessa timmar över de fem veckorna.

Vi startar kursen den 7 oktober och har en frivillig digital träff den 8 oktober kl 14.30-15.00  där det finns möjlighet att ställa frågor. Länk till mötet kommer att finnas tillgänglig när kursen öppnas. Mötet är i zoom och ni behöver inget särskilt program för att kunna delta.

Ytterligare digitala träffar kan erbjudas vid behov och efter överenskommelse.
I övrigt tar ni del av kursinnehållet i egen takt.

Kursinnehåll:

 • hur blindhet kan påverka barnets utveckling
 • hur taktila bilder och bildtolkning kan introduceras i förskolan
 • punktskrift, att skriva, läsa och hur man kan göra den tillgänglig i förskolemiljön
 • innebörden av att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning
 • uppmuntra lek, samspel och kommunikation och förståelse för blindhetens inverkan
 • främja barnets självständighet i vardagen på förskolan, vid till exempel måltider, orientering och förflyttning

Medverkande

Linda Thyr, linda.thyr@spsm.se, 010-473 60 91
Liselott Ljunggren, liselott.ljunggren@spsm.se, 010-473 53 12
Johanna Lindblad, johanna.lindblad@spsm.se, 010-473 52 39
Lena Lindbom, lena.lindbom@spsm.se, 010-473 51 24

Målgruppsbeskrivning

En grundläggande kurs för dig som är förskollärare och undervisar barn med blindhet. Hela arbetslag bestående av förskollärare, specialpedagog och barnskötare kan med fördel genomföra kursen tillsammans.

Syfte

Att öka den den specialpedagogiska kompetensen kring barn med blindhet i en inkluderande förskolemiljö.

Mål

Efter genomgången kurs ska du som kursdeltagare, ha kännedom om:

 • blindhet och dess konsekvenser i det pedagogiska arbetet.
 • olika omgivningsfaktorers betydelse för aktivitet, delaktighet och lärande
 • roller och ansvarsfördelning - lokalt på förskolan, regionalt och nationellt

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Liselott Ljunggren, liselott.ljunggren@spsm.se, 010-473 53 12
Johanna Lindblad, johanna.lindblad@spsm.se, 010-473 52 39

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskola

Teman

Delaktighet, Lärandestrategier, Lärmiljö, Lärverktyg, Samspel och kommunikation, TillgänglighetPublicerat lördag 13 juli 2024