Att som specialpedagog stödja kring barn i samspelssvårigheter i förskolan

Vill du utveckla din stödjande roll som specialpedagog i mötet med pedagoger kring barn i samspelssvårigheter, då kan detta vara något för dig.

 • 18
  torsdag
  april 2024
  09.00 - 12.00
 • 16
  torsdag
  maj 2024
  09.00 - 12.00
 • Typ av aktivitet: Webbinarium
 • Målgrupp: Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 364651
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Webbinarieserien utgår från barnrättsperspektivet och kopplas till skollag och läroplan. Fokus ligger på specialpedagogens stödjande roll gällande:

Kännedom om strategier för att utforma en tillgänglig utbildning utifrån pedagogiskt, socialt och fysiskt perspektiv.

Kunskap för att uppmärksamma och kartlägga barnets behov och förutsättningar.

Förståelse för omgivningens betydelse för delaktighet och lärande

 

Webbinarieserien innehåller föreläsningar som varvas med erfarenhetsutbyte i digitala grupprum. Webbinarieserien kräver ett aktivt deltagande i erfarenhetsutbyte i det digitala grupprummet samt att genomföra en uppgift mellan tillfällena.

Medverkande

Åsa Larsson, asa.larsson@spsm.se, 010-473 54 57
Karin Bankler, karin.bankler@spsm.se, 010-473 55 07

Målgruppsbeskrivning

Specialpedagoger i förskolan

Mål

Efter genomgången kurs ska du som kursdeltagare ha kännedom om att utforma en tillgänglig utbildning utifrån pedagogiskt, socialt och fysiskt perspektiv. Ökad kunskap om din stödjande roll till pedagoger i förskolan gällande barn i samspelssvårigheter.

Funktionsnedsättningar

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Tal språk och kommunikation

Upplysningar om innehåll

Karin Bankler, karin.bankler@spsm.se, 010-473 55 07
Åsa Larsson, asa.larsson@spsm.se, 010-473 54 57

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskola

Teman

Samspel och kommunikation

Övrigt

Varje deltagare ska sitta vid egen enhet för att kunna delta aktivt i erfarenhetsutbytet. Webbinariet genomförs via Zoom.Publicerat fredag 22 december 2023