Att möta elever med selektiv mutism inom grundskolan, förskoleklass-årskurs 5

Webbinariet innehåller föreläsning samt erfarenhetsutbyte mellan deltagare, och ger grundläggande kunskaper om selektiv mutism och dess pedagogiska konsekvenser i olika lärsituationer.

 • 26
  fredag
  april 2024
  08.30 - 11.00
 • Typ av aktivitet: Webbinarium
 • Målgrupp: Rektor, Förskollärare, Lärare, Lärare i fritidshem , Specialpedagog Speciallärare, Modersmålslärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 365139
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Webbinariet innehåller föreläsning samt erfarenhetsutbyte mellan deltagare, och ger grundläggande kunskaper om selektiv mutism och dess pedagogiska konsekvenser i olika lärsituationer.

INNEHÅLL:

-Vad är selektiv mutism?

-Samvariation med andra funktionsnedsättningar

-Selektiv mutism och flerspråkighet

-Selektiv mutism inom skolan

-Bemötande och stödjande förhållningssätt

-Anpassningar (organisation-grupp och individnivå)

SYFTE:

Webbinariet syftar till att ge grundläggande kunskap kring selektiv mutism samt hur lärmiljön kan tillgängliggöras.

Medverkande

Monica Einarsson, monica.einarsson@spsm.se, 010-473 57 99
Annette Ekenberg, annette.ekenberg@spsm.se, 073-821 50 72
Liselott Glassel, liselott.glassel@spsm.se, 010-473 55 13
Annika Esperi, annika.esperi@spsm.se, 010 473 57 90
Anna Grape, anna.grape@spsm.se, 010-473 54 62

Målgruppsbeskrivning

Rektor, lärare, fritidshemspersonal, specialpedagog, speciallärare, elevhälsopersonal, modersmålslärare

Mål

Efter avslutat webbinarium har du som deltagare:

-grundläggande kunskap om selektiv mutism och dess pedagogiska konsekvenser

-grundläggande kunskap om pedagogiska strategier för att tillgängliggöra lärmiljön för elever med selektiv mutism     

Funktionsnedsättningar

Tal språk och kommunikation

Upplysningar om innehåll

Anna Grape, anna.grape@spsm.se, 010-473 54 62

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Sameskola, Specialskola

Teman

Delaktighet, Lärandestrategier, Lärmiljö, Samspel och kommunikation, Tillgänglighet

Övrigt

Har du frågor om ditt konto eller behöver hjälp att logga in på Mina sidor, kontaktar du fortbildning.spsm.se/support/    

Länken till webbinariet är personlig och får endast användas av anmäld deltagare. Vi rekommenderar att du sitter vid egen enhet.

Webbinariet pågår mellan klockan 8.30 - 11.00 med korta pauser. Vi öppnar kl. 8.15 för möjlighet till kontroll av ljud och bild

Vid behov av teckentolk behöver vi din anmälan senast två veckor före sändning.

Använd headset eller andra lämpliga lurar för att höra och höras. Använd gärna Google Chrome eller Microsoft Edge som webbläsare.Publicerat måndag 15 april 2024