Att undervisa elev med blindhet i musik

För lärare, eller lärare tillsammans med resursperson, som ska arbeta med elev med blindhet i grundskolan och gymnasieskolan i musikämnena.

 • 25
  måndag
  september 2023
  -
  20
  fredag
  oktober 2023
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Lärare
 • Aktivitets-ID: 350000
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Välkommen till en kurs där du får fördjupade kunskaper om undervisningssituationen för elev med blindhet i ämnet musik!

Kursen fokuserar bland annat på instrument- och ensemblespel, digitala verktyg för musikskapande, noter i punktskrift samt samspel och kommunikation.

Kursen omfattar

 • självstudier, 4 timmar
 • en heldags workshop i Stockholm, torsdag den 12 oktober kl. 9.00–16.00.
  Alternativt en heldags digital workshop, onsdag den 18 oktober kl. 9.00–16.00.

Självstudierna är en grund som du behöver ha genomfört inför workshopen.

På workshopen arbetar vi med metodik för instrument- och ensemblespel, samspel och kommunikation samt digitala verktyg och punktskriftsnoter.

Kursen beräknas ta 12 timmar att genomföra.

Medverkande

Anders Fridell, anders.fridell@spsm.se, 010-473 52 60
Sara Backström Lindeberg, sara.backstrom-lindeberg@spsm.se, 010-4735132
Carina Bigelius, carina.bigelius@spsm.se, 010-473 56 78

Målgruppsbeskrivning

Lärare och resursperson i grund- och gymnasieskolan som undervisar punktskriftsläsande elev i ämnet musik

Mål

Efter genomgången kurs har du som lärare fått

 • ämnesspecifik kunskap och metodik med betoning på kompenserande sinnen i musikämnena.
 • övergripande kunskap om blindhet och dess konsekvenser i undervisningssituationen.
 • förståelse för omgivningsfaktorers betydelser för aktivitet, delaktighet, lärande och bedömning.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Sara Backström Lindeberg, sara.backstrom-lindeberg@spsm.se, 010-4735132

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Grundskola, Gymnasieskola, Sameskola

Teman

Bedömning och betyg, Delaktighet, Digitalt lärande, Lärandestrategier, Lärmiljö, Läromedel, Lärverktyg, Praktiskt-estetiskt, Samspel och kommunikation, TillgänglighetPublicerat onsdag 20 september 2023