Vodd: Programmering i högstadiet på specialskola

Detta är det fjärde och sista avsnittet om hur våra specialskolor hittills har jobbat med programmering och de positiva effekterna som de har sett. I detta avsnitt samtalar vi med matte- och tekniklärarna på Kristinaskolan och Östervångsskolan om undervisning i programmering för elever i högstadiet. 

Vodd: Programmering i högstadiet på specialskola

Avsnittet är på svenskt teckenspråk, taltolkat till svenska och har valbara undertexter. Sätt på CC om du önskar ha undertextning.

Avsnittet är på ca 43 minuter. 

Publicerat fredag 29 april 2022