Vodd: Ett samtal med Patrick Kermit om hans forskning

I detta voddavsnitt samtalar vi med Patrick Kermit om hans forskning om barn och ungdomar med hörselnedsättning. Vi samtalar bland annat om en rapport som kom under hösten 2021 som visar att trots stärkta språkliga rättigheter i teckenspråk är det färre barn i Norden som får möjlighet till språkutveckling i teckenspråkiga miljöer. Patrick Kermits forskning visar dessutom att det finns skillnader i hur samspelet ser ut för barn med hörselnedsättning beroende på om de går i en teckenspråkig eller integrerad skolmiljö. Vi samtalar också om inkludering och behovet av mera forskning utifrån olika perspektiv.

Publicerat tisdag 6 december 2022