Uppsatser inom synområdet

Av medarbetare inom Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Master- och magisteruppsatser inom synområdet

Magisterkurs med ämnesbredd

Inriktning synpedagogik och synnedsättning, 75 hp, vid Specialpedagogiska institutionen Stockholms universitet. Självständiga arbeten 15 hp.

Publicerat onsdag 24 oktober 2012 Granskat tisdag 31 oktober 2017