Uppsatser inom synområdet

Här kan du ta del av uppsatser som medarbetare inom Specialpedagogiska skolmyndigheten skrivit.

Master- och magisteruppsatser inom synområdet

Magisterkurs med ämnesbredd

Inriktning synpedagogik och synnedsättning, 75 hp, vid Specialpedagogiska institutionen Stockholms universitet. Självständiga arbeten 15 hp.

Publicerat onsdag 24 oktober 2012 Granskat torsdag 12 juli 2018