Fortbildning om att möta elever med blindhet

Inom området syn erbjuder Specialpedagogiska skolmyndigheten kurser för dig som möter elever med blindhet i skola.

Dessa kurserna riktar sig till dig som möter elever som har, eller kommer att ha, punktskrift som läsmedium. Genom kurserna får du kunskap om hur lärmiljön kan utformas för att ge förutsättningar för elevernas lärande.

Våra kurser är utformade utifrån årskurs, skolform samt teoretiska eller praktisk-estetiska ämnen. Vilka kurser du behöver gå beror på vilken roll du har i verksamheten.

Under hösten 2022 ger vi följande kurser.

Förskolan

Att undervisa barn med blindhet i förskolan 27 september – 14 oktober, nätbaserad kurs.

Förskoleklass

Att möta elev med blindhet i förskoleklass, steg 3, 22 november – 2 december, nätbaserad kurs. Inbjudan ges till deltagare som gått steg 2.

Årskurs 1–3, teoretiska ämnen

Att möta elev med blindhet i skolan, steg 1 12 september – 14 oktober, nätbaserad kurs.

Att möta elev med blindhet i årskurs 1-3, teoretiska ämnen, steg 2 av 4 26 september - 14 oktober, nätbaserad kurs.

Att möta elev med blindhet i årskurs 1–3, teoretiska ämnen, steg 3 av 4. Steg 3 innebär en och en halv dag på elevens hemskola. Information om anmälan till detta steg kommer i samband med kurssteg 2.

Årskurs 4–6, teoretiska ämnen

Att möta elev med blindhet i skolan, steg 1 12 september – 14 oktober, nätbaserad kurs.

Att möta elev med blindhet i årskurs 4-6, teoretiska ämnen, steg 2 av 4 27 september - 14 oktober, nätbaserad kurs.

Att möta elev med blindhet i årskurs 4–6, teoretiska ämnen, steg 3 av 4. Steg 3 innebär en och en halv dag på elevens hemskola. Information om anmälan till detta steg kommer i samband med kurssteg 2.

Grund- och gymnasiesärskolan

Att möta elev med blindhet i skolan, steg 1 12 september – 14 oktober, nätbaserad kurs.

Att möta elev med blindhet i grund- och gymnasiesärskolan med inriktning ämnen, steg 2 teoretiska ämnen 17 oktober - 17 november, nätbaserad kurs.

Praktisk-estetiska ämnen

Alla praktisk-estetiska kurser vänder sig till lärare som undervisar elev med blindhet, undantaget inriktningen idrott och hälsa som även vänder sig till lärare som undervisar elever med måttlig till lindrig synnedsättning.

Kurserna vänder sig till lärare i ämnet eller lärare i ämnet tillsammans med resursperson. Kurserna är baserade på digitala livemöten och självstudier.

Att möta elev med blindhet i bildämnet 5 september – 20 oktober, nätbaserad kurs samt digitala livemöten.

Att möta elev med blindhet i slöjd (textilslöjd respektive trä- och metallslöjd) 5 september – 21 oktober, nätbaserad kurs samt digitala livemöten.

Att möta elev med blindhet i musik 5 september – 7 oktober, nätbaserad kurs samt digitala livemöten.

Att möta elev med blindhet i hem- och konsumentkunskap 5 september – 7 oktober, nätbaserad kurs samt digitala livemöten.

Att möta elev med synnedsättning eller blindhet i idrott och hälsa 5 september – 7 oktober, nätbaserad kurs samt digitala livemöten

Det finns även en praktisk-estetisk kurs för lärare eller lärare tillsammans med resursperson som undervisar elev med måttlig till lindrig synnedsättning. Mer information om den hittar du här: 

Att möta elev med blindhet i årskurs 7–9 och gymnasiet, teoretiska ämnen

Denna kurs ger grunderna kring att möta elever med blindhet samt en ämnesinriktad fördjupning. Har du tidigare gått steg 1 och nu ska gå steg 2 är det här kursen du ska anmäla dig till eftersom den bygger på innehåll från steg 1 och steg 2.

Kursen riktar sig till dig som, i årskurs 7–9 eller på gymnasiet: 

  • Undervisar i ett teoretiskt ämne 
  • Är resursperson 
  • Är skolledare eller arbetar inom elevhälsan 

Kursen bygger på självstudier och beräknas ta upp till 24 timmar att genomföra. 

Att möta elev med blindhet i årskurs 7-9 och gymnasiet, teoretiska ämnen 12 augusti – 16 december, nätbaserad kurs med frivilliga digitala livemöten.

Publicerat tisdag 17 maj 2022