Kategorier av synnedsättning

Inom Specialpedagogiska skolmyndigheten tillämpas de klassificeringar och indelningar av synnedsättning, som enligt WHO och Socialstyrelsen gäller sedan 1 januari 2010.

Synnedsättning med kategorier Synskärpa med befintlig korrektion (egna glas), lika med eller bättre än
Lindrig synnedsättning   0,3
Måttlig synnedsättning   0,1
Svår synnedsättning   0,05
Blindhet   0,02
Blindhet   Ljusperception
Blindhet   Ingen ljusperception
Publicerat torsdag 25 oktober 2012 Granskat torsdag 12 juli 2018