Synnedsättning – filmer om läsning av punktskrift

Här hittar du filmer om läsning av punktskrift i tryckt och digitalt format. Filmerna visar olika tekniker vid punktskriftsläsning, från nybörjare till avancerad läsare.

Få överblick över punktskriftsboken

Filmen handlar om att få överblick över punktskriftsboken och producerades av Specialpedagogiska skolmyndigheten 2022.

Det tar mer tid att läsa punktskrift än att läsa visuellt. Det är svårt att få en överblick eftersom man måste avkoda tecknen ett och ett. Därför är det viktigt att eleven får lära sig att undersöka boken systematiskt

Filmen har valbar undertext, klicka på cc. Speltid 3 minuter.

Gnuggningar och regressioner

Filmen handlar om gnuggningar och regressioner i punktskriftsläsning och producerades av Specialpedagogiska skolmyndigheten 2022.

Punktskrift läser man med händerna i rörelse. Det är vanligt att nybörjarläsare gnuggar, det vill säga rör fingret vertikalt över tecknet för att uppfatta kännetecknen för det tecken eleven har under fingret. Regressioner uppstår när läsaren går tillbaka i texten och läser ord eller bokstäver igen.

Filmen har valbar undertext, klicka på cc. Speltid 2 minuter.

Radskiftestekniker

Filmen handlar om radskiftestekniker i punktskriftsläsning och producerades av Specialpedagogiska skolmyndigheten 2022.

Det finns olika radskiftestekniker i punktskriftsläsning, för nybörjare och för mer vana läsare. 

Eleven behöver träna på radskiftesteknikerna för att lära sig nästa steg och skapa en så effektiv läsning som möjligt.

Filmen har valbar undertext, klicka på cc. Speltid 3.45 minuter.

Läsning på punktskriftsskärm

Filmen handlar om läsning på punktskriftsskärm och producerades av Specialpedagogiska skolmyndigheten 2022.

Med hjälp av ett skärmläsningsprogram i datorn kommer texten från bildskärmen upp som tecken på punktskriftsskärmen. Eleven behöver lära sig tekniker för att navigera, skriva och ändra i texten. 

Filmen har valbar undertext, klicka på cc. Speltid 7.23 minuter.

Publicerat fredag 28 oktober 2022