Synnedsättning - filmer om digitala verktyg

På denna sida hittar du filmer om digitala verktyg för elever med synnedsättning. Klicka på rubriken till den film du vill ta del av så fälls videoblocket ut.

Textview

Installation textview

Lägga in och välja bok i textview

Hantera böcker i textview

Jaws

Vad är Jaws

Ändra talsynstesens röst, språk och volym i Jaws

Söka och få överblick i Word med Jaws

Skapa tillgängliga rubriker i Word med Jaws

Redigera text i Word med Jaws

Navigera på internet med Jaws

Läsa och skriva i Word med Jaws

Aktivera punktvisningen, slå av och på Jaws samt stänga av datorn

Publicerat torsdag 11 februari 2021