Synnedsättning - filmer om tillgänglighet i den fysiska lärmiljön

Film om ledsagning

Filmen handlar om ledsagning och är producerad av Specialpedagogiska skolmyndigheten 2021.

Ledsagning betyder att en seende person ger stöd vid förflyttning. Det finns olika sätt att ledsaga någon. Ledsagning bygger på samarbete. Hur personen med blindhet vill bli ledsagad kan skilja sig åt från person till person.

Filmen har valbar undertext, klicka på cc. Speltid 4,47 minuter.

Filmen handlar om ledsagning och är producerad av Specialpedagogiska skolmyndigheten 2021.

Ledsagning betyder att en seende person ger stöd vid förflyttning. Det finns olika sätt att ledsaga någon. Ledsagning bygger på samarbete. Hur personen med blindhet vill bli ledsagad kan skilja sig åt från person till person.

Filmen har valbar undertext, klicka på cc. Speltid 4,47 minuter.

Publicerat måndag 30 maj 2022