Bilden visar två elever som sitter vid ett bord med legobitar i en låda. En av eleverna sätter i legobitar och den andre tittar på.

Orsaker till dövblindhet

Det finns många olika orsaker till att dövblindhet uppkommer. Den främsta orsaken är genetiskt, cirka 80 procent, men det finns även andra orsaker. Här följer några exempel på orsaker till dövblindhet.

Genetiska orsaker

 • Usher syndrom (största gruppen ca 700 i Sverige)
 • CHARGE syndrom
 • Downs syndrom
 • Rubella syndrom (röda hund)
 • Cornelia de Lange
 • Golden Haars syndrom
 • Alström syndrom
 • Wolframs syndrom med flera.

Andra orsaker än genetiska kan vara

 • Prematuritet (för tidig födsel) och förlossningsskador
 • Meningit (hjärnhinneinflammation)
 • Cytomegalovirus (CMV)
 • Andra medfödda missbildningar
 • Droger ex. alkohol, narkotika, psykofarmaka
 • Trauma

För dig som vill veta mer:

Publicerat torsdag 9 juni 2016 Granskat fredag 9 februari 2018