Litteratur om dövblindhet

Här hittar du litteraturtips och länkar till vidare läsning inom området dövblindhet.

Nordisk leseplan medfödt dövblindhet (PDF-dokument, 4 kB)
Kursplanen är tänkt vara ett stöd för dem som anordnar och utbildar personal som arbetar med personer med tidig dövblindhet. Tanken med kursplanen är att skapa gemensam nordisk terminologi och förhållningssätt inom dövblindområdet. Dokumentet är på norska. Litteraturförslag inom området (PDF-dokument, 81 bytes).

Litteratur

Göransson, L. (2007). Dövblindhet i ett livsperspektiv. Strategier och metoder för stöd. Harecpress, Malmö.

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (2006): Inte riktigt som andra. Livet sett med dövblinda ögon - som ung, som vuxen och som förälder. Mo Gård Förlag

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (2007): Utbildning och arbetsliv för unga personer med dövblindhet. Mo Gård Förlag

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (2007): Utbildning och arbetsliv för unga personer med dövblindhet. Mo Gård Förlag

Gullacksen, A-C., Göransson, L., Henningsen Rönnblom, G., Koppen, A. & Rud Jørgensen, A. (2011): Livsomställning vid kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet - ett inre arbete över tid. Nordens Välfärdscenter

Möller, K. (2008). Impact on participation and services for persons with deafblindness. Akademisk avhandling. Institutet för handikappvetenskap, IVH, Örebro och Linköpings universitet.

Ravn Olesen, B. & Jansbøl, K. (2005) Erfarenheter från människor med dövblindhet – ett nordiskt projekt. VidensCentret for DøvBlindBlevne, Herlev.

Svensson, T(2014) 520 dagar – om att umgås med Usher, träffa sin livskris och begrava sin identitet.

Wahlqvist, M. (2015). Health and People with Usher syndrome. Akademisk avhandling. Institutet för handikappvetenskap, IVH, Örebro och Linköpings universitet.

Karin Bäckgren & Linda Eriksson, Dövblindtolkning – ett studiematerial. Utgiven av Region Örebro län, Fellingsbro folkhögskola, ISBN 978-91-633-0571-9

Publicerat torsdag 9 juni 2016 Granskat torsdag 12 juli 2018