Litteratur om dövblindhet

Nordisk leseplan medfödt dövblindhet (PDF-dokument, 4 kB). Kursplanen är tänkt vara ett stöd för dem som anordnar och utbildar personal som arbetar med personer med tidig dövblindhet. Tanken med kursplanen är att skapa gemensam nordisk terminologi och förhållningssätt inom dövblindområdet. Dokumentet är på norska. Litteraturförslag inom området (PDF-dokument, 81 bytes).

Vad är Charge syndrom

Att tala händernas språk från hand till hand – Barbara Miles

Från upplevelse till samtal (PDF-dokument, 3 kB)

Hur kan vi lära oss att kommunicera med personer med medfödd dövblindhet

Kommunikation och medfödd dövblindhet del 1-4 (Mogård förlag)

Sinnenas samspel – en artikelserie av David Brown Sinnenas samspel

Charge Syndrom (rev.2008) Ulla Holmqvist Äng

En liten grön bok om dövblindtolkning

En liten gul bok om ledsagning av personer med dövblindhet

Bloggar om dövblindhet

IKT-forum med möjlighet att ställa frågor

IKT och dövblindhet

Samspråk – Stöd i kommunikation tillsammans med barn med synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättningar

Kommunikativa relationer

Att anpassa miljön för personer med svåra syn- och hörselskador

Från sak till bild

Samarbete värt att satsa på – effektiva samverkansmöten inom pedagogisk verksamhet

Synguide i förskolan

Delaktighet – ett arbetssätt i skolan

Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning

Nordens välfärdscenter - livsomställning

Kropslig og taktil sprogudvikling

Video som redskap – En sammanställning av några olika videoanalysmodeller (PDF-dokument, 818 bytes)

Göransson, L. (2007). Dövblindhet i ett livsperspektiv. Strategier och metoder för stöd. Harecpress, Malmö.

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (2006): Inte riktigt som andra. Livet sett med dövblinda ögon - som ung, som vuxen och som förälder. Mo Gård Förlag

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (2007): Utbildning och arbetsliv för unga personer med dövblindhet. Mo Gård Förlag

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (2007): Utbildning och arbetsliv för unga personer med dövblindhet. Mo Gård Förlag

Gullacksen, A-C., Göransson, L., Henningsen Rönnblom, G., Koppen, A. & Rud Jørgensen, A. (2011): Livsomställning vid kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet - ett inre arbete över tid. Nordens Välfärdscenter

Möller, K. (2008). Impact on participation and services for persons with deafblindness. Akademisk avhandling. Institutet för handikappvetenskap, IVH, Örebro och Linköpings universitet.

Ravn Olesen, B. & Jansbøl, K. (2005) Erfarenheter från människor med dövblindhet – ett nordiskt projekt. VidensCentret for DøvBlindBlevne, Herlev.

Svensson, T(2014) 520 dagar – om att umgås med Usher, träffa sin livskris och begrava sin identitet.

Wahlqvist, M. (2015). Health and People with Usher syndrome. Akademisk avhandling. Institutet för handikappvetenskap, IVH, Örebro och Linköpings universitet.

Karin Bäckgren & Linda Eriksson, Dövblindtolkning – ett studiematerial. Utgiven av Region Örebro län, Fellingsbro folkhögskola, ISBN 978-91-633-0571-9

Publicerat torsdag 9 juni 2016 Granskat onsdag 16 maj 2018