Litteratur och uppsatser om dövblindhet

Litteratur om dövblindhet

Arman, K. (2009). Att göra det osynliga synligt. SPSM. (PDF-dokument, 3 kB)

Arman, K. (2009). Från upplevelse till samtal. SPSM.

Arman, K. (2014). Video som redskap. SPSM (PDF-dokument, 818 bytes)

Brown, D. (2013). Sinnenas samspel. SPSM.

Bäckgren, K., Eriksson, L. (2016). Dövblindtolkning -ett studiematerial. Örebro: Bok

Engh, H., Göransson, L., Henningsen Rönnblom, G., Lorentzen, V. & Rud Jørgensen, A. (2016). Att arbeta med livsomställningsprocessen - En vägledning. Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor. Lund: PDF.

Eriksson, L. (2011). En liten GRÖN bok om Dövblindtolkning. Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor. Lund: PDF

Eriksson, L. (2011). En liten GUL bok om Ledsagning av personer med dövblindhet. Lund, Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor. Lund: PDF

Göransson, L., Engh, H. (2016). Dövblindhet i ett livsperspektiv. Strategier och metoder för Stöd. Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, Lund: Bok & PDF

Muruvik Vonen, A., Kastrup Pedersen, B., Foote, C., Lindström, C., Tuomi, E., m.fl. (2018). Creutz, M., Buelund, H S., Melin, E., Schjøll Brede, K., (Red.) Hvis du kan se det, kan du understøtte det. Nordens välfärdscenter. PDF

Estenberger, M. (2014). Människan blir ett jag i relation till ett du. Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor. Lund: PDF

Hallberg, A., Vegerfors, K., & Hendar , O. (2008). Elever i behov av särskilt stort stöd i skolan. SPSM. Bok & PDF

Hammar, L., Persson, P. (2015, rev 2018). Handledning till Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning. Wermeling, E.(Red.) SPSM. PDF

Holmqvist-Äng, U. (2008). CHARGE syndrom medfödda multipla skador. SPSM. Bok

Johansson, C. (2006). Hand i Hand. SPSM. Bok

Køppe, S., Nicholas, J., m.fl. (2013). Kropslig og taktil sprogudvekling. Dammeyer, J., Nielsen, A. (Red.). Danmark. Bok

Lindström, C. (2015). Att beröra omvärlden med partnerns händer : - En fallstudie om taktil/kroppslig kommunikation och om möjligheter till att utveckla ett språk (Dissertation). PDF

Lorentzen, P. (2013). Kommunikasjon med uvanlige barn. Norge: Universitetsforlaget. Miles, B. (1998). Att "tala" händernas språk från hand till hand. The National Information Clearinghouse on Children Who Are Deaf-Blind Helen Keller National Center Perkins School for the Blind, Teaching Research. PDF

Mo Gård. (2008). Att anpassa miljön för personer med svåra syn – och hörselskador. Finspång:PDF

Nafstad, A., Rødbroe, I. (2013). Kommunikativa relationer. Finspång: Bok

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor. (2019). Dövblindspecifikt stöd i Sverige. Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor. Lund: PDF

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor. (2015). En liten BLÅ bok om IKT och dövblindhet. Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor. Lund

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor. (2019). Med kroppen som redskap. Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor. Lund: PDF

Nordiska definitionen av dövblindhet (2016), Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM webb

Olsson, K., Westman, A., Ytterbergh, M., Öberg, L. (2008). Synguiden i förskolan. SPSM. PDF

Ottoson, D., Riesenfeld, A. (2015) Samarbete värt att satsa på. SPSM. PDF

Partanen, P. (2008). Från Vygotskij till lärande samtal. Halmstad: Bulls Graphics.

Rødbroe, I., Janssen, M. (2007). Kommunikation och medfödd dövblindhet: Medfödd dövblindhet och principiella utgångspunkter för insatser I. Finspång: Bok

Rødbroe, I., Janssen, M. (2007). Kommunikation och medfödd dövblindhet: Kontakt och Socialt samspel II. Finspång: Bok

Rødbroe, I., Janssen, M. (2007). Kommunikation och medfödd dövblindhet:Att skapa mening III. Finspång: Bok

Rødbroe, I., Janssen, M. (2009). Kommunikation och medfödd dövblindhet: Övergång till kulturellt språk IV. Finspång: Bok

Stat ped Norge Veileder. (2018). Personer med medfødt døvblindhet - hvordan kan vi forstå hverandre? Stat ped Norge Veileder. Norge

Stat ped Norge Veileder. (2018). Hur kan vi lära oss att kommunicera med personer med medfödd dövblindhet? Norge: PDF

Strandberg, L. (2017). Vygotskij i praktiken. Lund: Studentlitteratur.

Szönyi, K., Söderqvist Dunkers, T. (2018). Delaktighet –ett arbetssätt i skolan. SPSM. PDF

Tobiason Jackson, G., Gustafsson, I., Edlund, M. (2012). Samspråk. SPSM. Bok

Publicerat fredag 15 maj 2020