Filmer om dövblindhet

På den här sidan har vi samlat länkar till filmade föreläsningar och andra filmer som belyser området dövblindhet.

Hur påverkar dövblindhet ett barns tidiga utveckling och lärande

I filmen berättar resurscenter dövblinds två psykologer utifrån ett utvecklingsteoretiskt perspektiv om hur medfödd dövblindhet kan påverka barnets samspel, kommunikation och vilja att utforska andra och omgivningen.

Hur påverkar dövblindhet ett barns tidiga utveckling och lärande, teckenspråk

Hur påverkar dövblindhet ett barns tidiga utveckling och lärande? Syntolkad

SPSM Flerpartskommunikation, valbar text

Filmen visar hur det går att både locka till nyfikenhet på omvärlden och göra den kommunikativt tillgänglig för ett barn med medfödd dövblindhet. Det sker genom att stödja kommunikationen och berättandet hos barnet och eleven med medfödd dövblindhet via känsel, gester och teckenspråk som görs kännbart så kallat taktilt teckenspråk.

SPSM Flerpartskommunikation teckenspråk

SPSM Flerpartskommunikation syntolkad

Filmanalys som verktyg i det pedagogiska arbetet

Filmen beskriver nyttan med att filma för att upptäcka barnets eller elevens ibland knappt märkbara kroppsliga uttryck och se dem som ett bidrag i kommunikationen.

Filmning och filmanalys är ett viktig arbetsredskap i arbetet med personer med medfödd dövblindhet. Med fokus på omgivningens förhållningsätt och på hur personen med medfödd dövblindhet uttrycker sig, analyserar vi film tillsammans.

Filmanalys som verktyg i det pedagogiska arbetet, teckenspråk

Filmanalys som verktyg i det pedagogiska arbetet, syntolkat

Digitala verktyg – ett komplement i lärmiljön

I filmen får vi möta Alvin som har medfödd dövblindhet och hans lärare Margaretha. Den visar hur ett fotbad eller en fläkt kan fungera som ett digitalt verktyg i träningsskolan. Specialpedagogiska skolmyndighetens rådgivare berättar om vad forskningen säger om digitala verktyg och ger exempel på hur olika typer av teknik kan användas i olika lärmiljöer.

Filmen vill inspirera till hur man pedagogiskt kan använda och göra digitala verktyg tillgängliga för barn och elever med medfödd dövblindhet.

Digitala verktyg - ett komplement i lärmiljön, teckenspråk

Digitala verktyg - ett komplement i lärmiljön, syntolkad

Digitala verktyg - ett komplement i lärmiljön, engelsk text

Publicerat fredag 15 maj 2020